Skoči na vsebino

NOVICA

Evalvacija projekta Libra: učinkovit, koristen, racionalen

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja evalvacijo projekta Libra. Evalvacija, ki temelji na analizah in informacijah, zbranih po posameznih področjih, obsega informacije o tem, ali je projekt dosegel zastavljene cilje, pripeljal do želenih sprememb in izboljšal stanje varnosti v regiji. Ponuja tudi splošno informacijo o učinkovitosti projekta na regijski ravni.

Delovna skupina, ki je pripravila evalvacijo, načeloma ugotavlja, da je bil projekt Libra učinkovit, koristen in racionalen. Dosegel je dve tretjini ciljev, predvsem enakomernejšo delovno obremenjenost, večjo racionalizacijo dela in izboljšano operativnost. Projekt pa ima tudi nekatere negativne učinke, vendar bodo ti v naslednjih korakih odpravljeni. 


Projekt Libra, s katerim je slovenska Policija po 11. juniju 2011 začela delovati v novi organizacijski strukturi, stremi k enakomernejši razporeditvi enot in zaposlenih na regijski ravni, uravnoteženju organiziranosti policije na regijski ravni, povečanju operativne zmogljivosti policije na regijski ravni z zmanjšanjem kvote položajnih delovnih mest in delovnih mest v podpornih službah, racionalizaciji izrabe človeških, materialnih in finančnih virov, zagotovitvi pogojev za blažitev organizacijskih učinkov post schengenskega obdobja ter določitvi nove kategorizacije vseh policijskih uprav. S projektom Libra se je število policijskih uprav zmanjšalo iz enajst na osem. Spremembe so bile izvedene v sedmih policijskih upravah, ki so začele delovati kot združene.

 
Evalvacijsko poročilo Libra (.pdf)

 

Preberite tudi:

http://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/59233-z-reorganizacijo-policije-na-regijski-ravni-bo-struktura-policije-bolje-prilagojena-varnostnim-izzivom