Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek ministra Viranta s strokovnjaki s področja lokalne samouprave

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant se je danes sestal s strokovnjaki, s katerimi želi uskladiti poglavitne rešitve pri pripravi izhodišč za teritorialno reformo slovenske lokalne samouprave. Sestanka so se udeležili dr. Stane Vlaj, dr. Marjan Ravbar, dr. Janez Šmidovnik, dr. Gorazd Trpin, dr. Miloš Senčur, dr. Rajko Pirnat, dr. Albin Igličar in Janez Pogorelec.

Minister je navzočim predstavil osnovna izhodišča teritorialne reforme, predvsem idejo združevanja občin, strokovnjaki pa so predstavili svoja mnenja. Strinjali so se predvsem v tem, da so slovenske občine premajhne, dileme pa so predvsem glede načina vzpostavljanja učinkovitejših in močnejših občin. Prav tako strokovnjaki delijo enotno stališče, da med občinami in državo manjka vmesna raven lokalne samouprave, to so pokrajine.

Skupina strokovnjakov bo dokončna stališča o odprtih vprašanjih oblikovala pri nadaljnjem delu. 

 

Zvočni posnetek izjave ministra Viranta po sestanku