Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključki razprave v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji

Odbor ministrskih namestnikov, na katerem je minister Virant včeraj predstavil reševanje problematike izbrisanih v Sloveniji, vključno z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, je na današnjem zasedanju v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji sprejel zaključke razprave.

Namestniki ministrov so pozdravili dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije potrdila in Državnemu zboru RS predložila Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Kot je znano, je Državni zbor RS v torek, 24. septembra, v prvem branju potrdil predlog omenjenega zakona. Namestniki ministrov so zadovoljni s takim izidom,  obenem pa so slovenske pristojne organe pozvali, naj pri nadaljnji obravnavi zakona in v dodatnih pojasnilih zakona posebno pozornost posvetijo pripravi ustrezne rešitve za izvajanje odškodninskega načrta tistim upravičencem, ki so oddali vlogo za državljanstvo ali dovoljenje za stalno prebivanje, a jim je bila ta zavrnjena. Obenem so namestniki ministrov v Strasbourgu spomnili, da odločitev odbora ne posega v zaključke sodišča v ostalih primerih, ki jih obravnava sodišče.

 

Na podlagi informacij o zakonodajnem procesu v Sloveniji bo tema ponovno obravnavana na odboru ministrskih namestnikov decembra 2013.

 

Na zaključke, sprejete v razpravi, in na dejstvo, da je bil Zakon o povračilu škode izbrisanim sprejet v prvi obravnavi parlamentartnega postopka, se je z zadovoljstvom odzval tudi minister Virant, saj pričakuje, da bo zakon dokončno sprejet do konca leta 2013.

 

Ob robu zasedanja se je minister Virant danes srečal še s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Deanom Spielmannom. Seznanil ga je z vsebino zakona o odškodninah za izbrisane, da bo sodišče dobro informirano pred nadaljnjim odločanjem, saj bo imelo zadnjo besedo o ustreznosti predlagane odškodninske sheme.