Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti

Svetovni dan pravice vedeti obeležujemo 28. septembra. Pravica vedeti in z

njo povezana pravica do informacij javnega značaja je ključno sredstvo za

doseganje odprtega, preglednega in odgovornega delovanja javne uprave. S

pravico dostopa do informacij javnega značaja in s pojmom odprte uprave, je

tesno povezana pravica do ponovne uporabe informacij in podatkov javnega

sektorja.

 

Danes  si težko predstavljamo življenje brez navigacijskih naprav, pametnih aplikacij,  spletnih enciklopedij in podobnega. Mnoge digitalne storitve in produkti  so nastali prav na osnovi podatkov javnega sektorja (prostorskih, okoljskih,  finančnih  in  drugih), pogosto so javne institucije te podatke dale  na  voljo zasebnemu sektorju za ponovno uporabo (v obdelavo, analizo, oplemenitenje).


Podlago  za  ponovno  uporabo informacij in podatkov javnega sektorja je na evropski  ravni  vzpostavila  Direktiva  št.  2003/98/ES  o ponovni uporabi informacij  javnega  sektorja, ki je bila letos junija spremenjena tako, da so  v režim  ponovne uporabe vključene tudi nekatere institucije s področja kulture;  kot  so  muzeji,  knjižnice  in  arhivi.  V  Zakon  o  dostopu do informacij  javnega  značaja  (ZDIJZ)  so  bile  določbe omenjene direktive prenesene že leta 2005.


Spremembe  navedene direktive predstavljajo t.i. nova EU Open Data pravila, ki  dodatno  zavezujejo  države  članice,  da  omogočajo  enostavno ponovno uporabo  vseh  splošno dostopnih informacij javnega značaja  tudi na način, da  jih  objavijo  na spletu v odprtih formatih. S spletno objavo v odprtem formatu  (npr.  .csv  )  organ  omogoči  enostaven  prenos  javno dostopnih podatkov  preko spleta in tako učinkovito ponovno uporabo oziroma nadaljnjo obdelavo podatkov s strani javnosti.


Ob  Svetovnem  dnevu  pravice  vedeti,  želimo  kot  pristojno  ministrstvo spomniti,  da  so  javne  institucije v skladu z namenom ZDIJZ in  evropsko direktivo  dolžne  aktivno  spodbujati ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagajo, kar pomeni, da čim več potencialno zanimivih splošno dostopnih informacij  spletno  objavijo,  kolikor  je  mogoče  v odprtih formatih, in ponudijo   javnosti   za   ponovno   uporabo.   Predpogoj  je,  da  gre  za splošno-dostopne  podatke,  predvsem  takšne, ki so koristni in uporabni za zasebni sektor (npr. študije, analize, statistike, podatkovne baze).


Objavi  podatkov  javnega  sektorja  v  odprtih  formatih  na enem mestu je namenjen  tudi Portal NIO. Poleg nacionalne centralne točke za objavo  odprtih  podatkov  javnega  sektorja,  je  Portal NIO namenjen tudi objavi   standardov,  pravil,  aplikacij,  in  drugih  interoperabilnostnih izdelkov, ob tem pa spodbuja tudi ponovno uporabo objavljenih izdelkov.


Na  temo  odprtih  podatkov  bo v petek, 11.oktobra 2013, na Ministrstvu za notranje  zadeve  (Langusova  4, Ljubljana) organiziran tudi javni posvet z naslovom: "Digitalna Agenda in odpiranje podatkov javnega sektorja". Gre za dogodek,   ki   bo   potekal   v   okviru  upravljavskega  partnerstva  med Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Uradom Vlade RS za komuniciranje  in Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta za Slovenijo. Svoja razmišljanja bodo predstavili vidni strokovnjaki s tega področja.

 

Program dogodka