Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS za celovito rešitev problematike podjetja v stečaju KIK Kamnik

Vlada Republike Slovenije se je sistemsko lotila reševanja problematike v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju. Na podlagi vsestranske ocene stanja, tveganj in predhodnih aktivnosti pristojnih državnih organov je vlada začela z reševanjem varnostne in okoljske problematike, nastale v podjetju, ki se je v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi.

Z opustitvijo proizvodnje se je pojavila varnostna problematika v kompleksu podjetja, ki je narekovala sistemsko reševanje na vladni ravni. Za zagotovitev hitre in učinkovite rešitve so se v izvrševanje ukrepov vključili ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ministrstvo
za zdravje, pristojne inšpekcijske službe in predstavniki občine Kamnik.

 

Koordinacijo aktivnosti v podjetju je prevzelo ministrstvo za notranje zadeve, ki usklajeno z drugimi subjekti in stečajnim upraviteljem pospešeno pripravlja operativni načrt sanacije nevarnih snovi.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z drugimi sodelujočimi zavezano redno poročati vladi o izvajanju ukrepov, s katerimi bo zagotovljena varnost prebivalcev in okolja.