Skoči na vsebino

NOVICA

Odbor ministrov članic konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi tudi o projektu FAST in novi obliki predsedovanja

V Bukarešti danes poteka 10. sestanek Odbora ministrov članic konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi. Poglavitne teme sestanka so med drugim gladek prehod novih članic partnerstva v obstoječe strukture, projekt FAST in predlog za novo obliko vodenja odbora, t. i. trio predsedstvo. Obravnavali so tudi poročilo o srečanju direktorjev policij, ki je septembra letos potekalo v Ljubljani. Srečanja se je v imenu MNZ udeležil vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Gregor Janc.

 

Odbor ministrov je na srečanju na pobudo Avstrije sprejel oblikovanje sistema FAST (Fugitive Active Search Teams), tj. ciljnega iskanja oseb. Sistem, ki predstavlja novejšo obliko policijskega sodelovanja v EU, je v Sloveniji sicer že vzpostavljen. Odbor ministrov je sprejel tudi avstrijski predlog za nov način predsedovanja Odboru ministrov, in sicer v obliki trojnega 18–mesečnega predsedstva po vzoru drugih mednarodnih organizacij in združenj.

 

To je drugi sestanek Odbora ministrov, na katerem Slovenija sodeluje kot polnopravna članica. Konvencija je bila ustanovljena 5. maja 2006 na Dunaju, ko so jo podpisali predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Moldove, Romunije ter Državne skupnosti Srbije in Črne gore. Leta 2008 se je državam pogodbenicam pridružila Bolgarija, novembra 2011 Avstrija ter julija 2012 Madžarska, z letošnjim letom pa tudi Slovenija. Namen konvencije je vzpostavitev enotnih pravnih temeljev za sodelovanje policij držav JV Evrope, ki niso članice EU, pri uresničevanju skupnih varnostnih interesov, učinkovit boj proti čezmejnim grožnjam javnemu redu in varnosti ter mednarodni kriminaliteti s sklenitvijo varnostnega partnerstva, katerega cilj je poglobljeno in okrepljeno policijsko sodelovanje.