Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Inšpekcijski nadzor nad uvozniki in prodajalci pirotehnike: vedeti moramo, kaj je na trgovskih policah

Nakup in uporaba pirotehničnih izdelkov sicer dosegata višek v decembrskih dneh, vendar prodajalci že oskrbujejo zaloge. Pripravljen pa je tudi Inšpektorat RS za notranje zadeve, ki med drugim opravlja nadzor nad skladnostjo med deklaracijsko opisanim in dejanskim delovanjem pirotehničnih in eksplozivnih izdelkov. Od sredine oktobra pa vse do konca leta bodo inšpektorji za notranje zadeve zato nadzirali uvoznike in prodajalce pirotehničnih izdelkov. S postopnimi in sistematičnimi nadzori po celotni državi skušajo zagotoviti večjo stopnjo spoštovanja predpisov na tem področju in s tem večjo varnost med uporabniki.

V približno 40 nadzorih, kot jih inšpektorji predvidevajo do konca leta 2013, bodo pozorni predvsem na oznake na priglasitvenih listih. Te morajo biti popolnoma skladne z delovanjem pirotehničnega izdelka. Ravno nepravilni, neskladni in zavajajoči priglasitveni listi so namreč pogosto vzrok za hude poškodbe uporabnikov pirotehnike. Nadzori bodo najbolj intenzivni v večjih nakupovalnih središčih, kjer so pirotehnični izdelki dostopni tudi otrokom, pod lupo bodo tudi večji uvozniki tovrstnega blaga. Preglede bodo opravljali po vsej Sloveniji, odzivali se bodo tudi na posamezne prijave potrošnikov.


Nekaj kršitev so na terenu že odkrili. Na območju Krškega in Brežic so pred dnevi opravili tri inšpekcijske nadzore prodaje pirotehničnih izdelkov. V enem primeru so inšpektorji prodajalcu izrekli ustno odločbo, ker je pirotehnične izdelke prodajal brez ustreznega dovoljenja. Prodajalec bo moral zaradi hude kršitve izdelke odstraniti iz prodaje, sledi tudi uvedba prekrškovnega postopka. V drugem primeru so inšpektorji ugotovili manjše nepravilnosti zaradi neustrezne označbe v trgovini. V tretjem primeru ni bilo nepravilnosti.
                                                    
Inšpektorji za notranje zadeve opravljajo nadzor na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kot krovnega predpisa, ter področnih aktov, predvsem Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Predpisane globe za kršilce so različne glede na vrsto kršitve in subjekt: za podjetnike znašajo od 2.000 do 20.000 evrov, za pravne osebe od 5.000 do 50.000 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe ali podjetnike pa od 400 do 4.000 evrov.


Globe so zagrožene tudi za posameznike, in sicer od 400 do 1.200 evrov (npr. za tistega, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam in podjetnikom z ustreznim dovoljenjem za to dejavnost, ali ognjemetne izdelke kategorije II. in III., katerih glavni učinek je pok).  V večini primerov je določena tudi stranska sankcija, to je odvzem pirotehničnih izdelkov.