Skoči na vsebino

NOVICA

Parafiran dogovor s sindikati glede tretje četrtine

Po več sestankih o reševanju problematike poplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obdobju 1.10.2010 do 31.5.2012 so minister Virant in predstavnika obeh sindikalnih pogajalskih skupin v četrtek, 7.11.2013, parafirali dva dokumenta; in sicer:

-Izjavo o stopnji usklajenosti besedila predloga zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, katere priloga so tudi členi omenjenega zakona ter


-Izjavo, v kateri se Vlada RS zavezuje, da bo kljub poplačilu tretje četrtine spoštovala in v letu 2014 izvedla vse obveznosti iz Stavkovnega sporazuma in Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.

 

S tem je bil sklenjen načelni dogovor o izplačilu tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki ga je država dolžna poravnati zaradi izgubljenega sodnega spora s sindikati.


Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je namreč ugotovilo, da je Republika Slovenija kršila 50.člen Kolektivne pogodbe za javni sektor, ker javnim uslužbencem, ki so bili do odprave nesorazmerij upravičeni za čas 1.10.2010 do 31.5.2012, ni priznavala in ne izplačevala tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Omenjeno neplačevanje izhaja iz podpisanega Aneksa 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (leta 2010), s katerim se je odpravo tretje in četrte četrtine plačnih nesorazmerij odložilo v dve zaporedni leti po letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka. To pa je pomenilo retroaktivni poseg v pridobljene pravice javnih uslužbencev.

 

Kot navaja predlagani zakon, ki naj bi ga predvidoma že naslednji (četrtek, 4.11.2013) obravnavala vlada, novembra pa tudi državni zbor, je poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij predvideno v dveh obrokih: prvi najkasneje februarja 2014, drugi pa najkasneje do januarja 2015, oba obroka bosta izplačana skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

Minister Virant je po včerajšnjem sestanku s sindikati ocenil, da je dogovorjena rešitev problema poplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij pravno najbolj varna in zanesljiva, saj gre za zakon, ki državo zavezuje k poplačilu dolga. Menil je, da je nerazumno, da bi zdaj še kdo vlagal izvršbe.

 

Parafirana dokumenta bodo zdaj preučili organi posameznih sindikatov in se opredelili do njune vsebine.