Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisan dogovor o ureditvi poplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant je danes s predstavnikoma sindikalnih pogajalskih skupin javnega sektorja Dušanom Miščevičem in Branimirjem Štrukljem podpisal izjavo, katere priloga je zakon, ki določa način poplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Kot je že ob parafiranju izjave, 7. novembra, dejal minister Virant, se poplačilo tretje četrtine, ki je zapisano v zakonu, s tem ureja na najbolj pravno varen in pregleden način, ki pa je tudi najbolj zavezujoč do države in hkrati pravičen do vseh javnih uslužbencev.

 

Z zakonom se določa način izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012, skupaj z zamudnimi obrestmi, kar izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča. V predlogu zakona, ki ga bo po sprejemu na seji vlade (15.11.2013) zdaj obravnaval še Državni zbor, je določeno izplačilo v dveh obrokih, prvi se izplača najkasneje do konca februarja 2014, drugi pa najkasneje do konca januarja 2015.

 

Po podpisu je minister izrazil zadovoljstvo, da so se uskladili z veliko večino sindikatov. Dejal je, da pravica do poplačila razlike za tretjo četrtino pripada vsem javnim uslužbencem, kljub temu, da se sodba vrhovnega sodišča, iz katere izhaja obveznost izplačila, nanaša le na del javnih uslužbencev.

 

Virant je prepričan, da vlada s tem ni prevzela popolnoma nobenega pravnega tveganja, saj ne želijo puščati v omarah okostnjakov za prihodnje vlade in ministre, kot se to dogaja sedaj, ker so nekateri njihovi predhodniki potegnili poteze, ki so se izkazale za nezakonite.

 

V zakonu so sicer določeni skrajni roki za poplačilo obrokov, vendar bi lahko posamezni proračunski uporabniki, če bi finančno to zmogli, omenjene obveznosti poravnali javnim uslužbencem že prej, ker tečejo zakonite zamudne obresti. Pri tem je minister posebej poudaril še, da se država plačilu zamudnih obresti ne more izogniti, ker te javnim uslužbencem pripadajo po sodbi.

 

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je pozdravil podpisani dogovor. Povedal je, da je za njih pomemen tudi drugi danes podpisan dokument, v katerem je še enkrat zapisano, da ta dodatni strošek v ničemer ne bo vplival na podpisane dogovore, še posebej pa ne na napredovanja v letu 2014, ki jih težko čakajo mladi kolegi in kolegice.

 

Dušan Miščević kot predstavnik druge sindikalne skupine, je dejal, da ima do doseženega dogovora tudi čustven odnos, saj je prav on vodil stavko javnega sektorja v zvezi s problematiko izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij. Zato njegov podpis na simbolni ravni pomeni, da pogajalska skupina to zgodbo zapira, kar pa ne pomeni, da posamezni sindikati ne morejo izvajati nadaljnjih aktivnosti na tem področju, če se tako odločijo.