Skoči na vsebino

NOVICA

V Bruslju zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant se bo v četrtek, 5. decembra, v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve.

Ena izmed osrednjih točk na Svetu bo razprava o prihodnjem razvoju področja pravosodja in notranjih zadev. Slovenija ocenjuje, da so ključna načela prihodnjih politik koherentnost  in komplementarnost med področji notranjih zadev in ostalimi politikami, poenostavitev črpanja sredstev in odprava administrativnih ovir pri njihovem pridobivanju v skladu z večletnim finančnim okvirom 2014 - 2020 ter integriteta in etika v organih, pristojnih za zagotavljanje notranje varnosti. Ta načela bo minister Virant predstavil v razpravi. 


V okviru projektne skupine za Mediteran bodo ministri razpravljali o odzivu Evropske unije po tragičnih dogodkih na Lampeduzi in o kratkoročnih ukrepih, ki morajo biti po mnenju Slovenije izvedljivi in imeti čim bolj dolgoročne učinke.


V nadaljevanju Sveta bo na dnevnem redu četrto poročilo komisije o mehanizmu za spremljanje liberalizacije po odpravi vizumske obveznosti za države Zahodnega Balkana. Razprava bo namenjena pregledu mehanizmov za spremljanje liberalizacije in s tem nadzora nad napredkom tega procesa.


Ministri bodo obravnavali končno poročilo o prostem pretoku oseb, ki ga je Evropska komisija sprejela 25. novembra in je v njem pojasnjena pravica državljanov EU do prostega gibanja in dostopa do socialnih ugodnosti. Cilj EU je omejiti nekatere zlorabe prostega pretoka oseb, zato poročilo vsebuje predloge ukrepov za preprečevanje zlorab, predstavljeni pa so tudi primeri dobrih praks.


Ministri bodo razpravljali tudi o boju proti terorizmu, predvsem z vidika tujih borcev v Siriji. Številne evropske države se namreč srečujejo s problemi, ki nastanejo zaradi možnosti nadaljnje radikalizacije po vrnitvi borcev v izvorne države. Na zasedanju bodo pregledali aktivnosti posameznih organov in delovnih teles Sveta na tem področju.