Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Virant na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant se danes v Bruslju udeležuje zasedanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve.

Ministri so v dopoldanskem času obravnavali končno poročilo o prostem pretoku oseb, ki ga je Evropska komisija sprejela 25. novembra in je v njem pojasnjena temeljna pravica državljanov EU do prostega gibanja in dostopa do socialnih ugodnosti. Cilj EU je omejiti nekatere zlorabe prostega pretoka oseb, ki imajo lahko velik pritisk na socialne sisteme držav članic, zato poročilo vsebuje predloge ukrepov za preprečevanje zlorab. Države članice so v razpravi med drugim poudarile, da od Evropske komisije pričakujejo še bolj odločno ukrepanje za odpravo zlorab in si želijo okrepljeno bilateralno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Minister Virant je poudaril pomen prostega pretoka oseb za spodbujanje gospodarske rasti v EU in omenil primer dobre prakse v Sloveniji, projekt E-sociala, s katerim je pristojnim organom, ki odločajo o različnih vlogah, zlasti s področja sociale, omogočeno, da takoj dobijo vpogled v podatke vlagatelja, s čimer smo zmanjšali možnost zlorab socialnih transferjev.


Na zasedanju so ministri pregledali aktivnosti posameznih organov in delovnih teles Sveta v boju proti terorizmu, in sicer z vidika tujih borcev v Siriji. Številne evropske države se namreč srečujejo s problemi, ki nastanejo zaradi možnosti nadaljnje radikalizacije po vrnitvi borcev v izvorne države. Evropski koordinator za boj proti terorizmu je v poročilu o ukrepih za boj proti terorizmu poudaril pomen preventive, zbiranja podatkov o potnikih, sodelovanja s tretjimi državami ter sodelovanja v kazenskih zadevah.

 
Na delovnem kosilu je potekala razprava o situaciji v Schengenskem prostoru in o četrtem poročilu komisije o mehanizmu za spremljanje liberalizacije po odpravi vizumske obveznosti za države Zahodnega Balkana. Ministri držav članic, ki so bile po vizumski liberalizaciji deležne hudih zlorab azilnih sistemov s strani državljanov držav Zahodnega Balkana, so izpostavili, da bi bilo potrebno razmišljati o možnem suspenzu brezviznega režima, ki ga sedaj omogoča uveljavitev spremembe EU Uredbe 539. Evropska komisija bo dogajanja še naprej budno spremljala.

V okviru projektne skupine za Mediteran so ministri razpravljali o odzivu Evropske unije po tragičnih dogodkih na Lampeduzi in o kratkoročnih ukrepih, ki morajo biti po mnenju Slovenije izvedljivi in imeti čim bolj dolgoročne učinke, da bi v prihodnje preprečili podobne tragedije.


V nadaljevanju zasedanja se bodo ministri posvetili razpravi o prihodnjem razvoju področja pravosodja in notranjih zadev. Slovenija ocenjuje, da so ključna načela prihodnjih politik koherentnost  in komplementarnost med področji notranjih zadev in ostalimi politikami, poenostavitev črpanja sredstev in odprava administrativnih ovir pri njihovem pridobivanju v skladu z večletnim finančnim okvirom 2014 - 2020 ter integriteta in etika v organih, pristojnih za zagotavljanje notranje varnosti.

Ob robu zasedanja Sveta je minister podpisal deklaracijo o mobilnem partnerstvu med Republiko Azerbajdžan in Evropsko unijo oz. zainteresiranimi državami članicami, ki vključuje sodelovanje na področju upravljanja migracij, trgovine z ljudmi, upravljanja meja in azila.