Skoči na vsebino

NOVICA

Pozdravni nagovor ministra Viranta na konferenci ZUDS

Na Bledu danes potekata konferenci Združenja upravnih delavcev Slovenije (ZDUS) s področja okolja in prostora ter upravno notranjih zadev.

Ob skupnem odprtju obeh konferenc je zbrane udeležence uvodoma nagovoril minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant.

 

Kot je poudaril minister, je prav v postopkih še veliko rezerv. "Vsak od nas lahko stvari na svojem delovnem mestu spremeni tako, da poenostavi postopke, s katerimi se ukvarja in razmišlja v smeri, kako znotraj zakonskih možnostih državljanom in podjetjem pomagati rešiti probleme," je povedal in pri tem kot ključno izpostavil prav področje okolja in prostora, saj je treba poskrbeti, da se potrebni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in investicije izpeljejo hitro. Kot je ocenil Virant, se postopki na tem področju že izboljšujejo, še veliko naporov pa bo treba vložiti v prostorsko planiranje.

 

Konference se udeležujejo uslužbenke in uslužbenci upravnih enot, občin in druga zainteresirana javnost. Gre za četrto delovno srečanje, ki ga ZUDS organizira v letošnjem letu. Kot so zapisali, bodo na skupnem uvodnem delu predstavljene zanimive teme s področja varovanja človekovih pravic, posredovanja podatkov v upravnih postopkih, vodenja upravnih postopkov in obvladovanja korupcijskih tveganj. Na Konferenci s področja upravno notranjih zadev bo poudarek na postopkih v zvezi z društvi, obravnavali pa bodo tudi druge aktualne teme.