Skoči na vsebino

NOVICA

Skrajšana in enostavnejša Vloga za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

Starši, ki v decembru ponovno oddajate vlogo za znižano plačilo vrtca ali za otroški dodatek, imate na voljo vlogo za ponovno uveljavljanje, ki je krajša in zahteva samo nekaj od sicer potrebnih podatkov.

 

Ob tem Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da te vloge ni mogoče uporabiti, če prvič uveljavljate pravico do subvencije vrtca ali otroškega dodatka, če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec, če želite hkrati uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev, če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. V omenjenih primerih morate  izpolniti obrazec 8,45 - vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Konkretnejša pojasnila so dostopna na straneh ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Pripravljena je tudi enostavna e-vloga za ponovno uveljavljanje otroškega dodatka ali subvencije vrtca, ki jo lahko z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila izpolnite in oddate elektronsko.

Kako do ustreznega digitalnega potrdila?

 
Cilj enostavnejše vloge je razbremeniti državljane pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca. V ta namen je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi pripravilo in posredovalo enotna navodila glede omenjene enostavne vloge vsem centrom za socialno delo in vrtcem.


Več o novostih, ki izboljšujejo položaj vlagateljev in izhajajo iz sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.

 

V okviru projekta STOP birokraciji tečejo nadaljnje aktivnosti v smeri razbremenitve državljanov, in sicer je s 1. 1. 2015 načrtovano, da bodo državljani razbremenjeni pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje socialnih pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka z avtomatsko izdajo odločbe.