Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dan migrantov: MNZ za boljše vključevanje tujcev v slovensko družbo

V Ljubljani je bila danes, 17. decembra 2013, konferenca v sklopu projekta Sožitje za skupno rast, ki je del aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve na področju vključevanja migrantov. Mednarodni dan migrantov (18. december) namreč na ministrstvu za obeležujemo z več dogodki. Letos smo pripravili kampanjo, s katero želimo prispevati k večji ozaveščenosti slovenske javnosti o pozitivnem vplivu migracij in o pomenu vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo.

Konferenco je odprl  državni sekretar MNZ Boštjan Šefic, ki je med drugim dejal, da Slovenija postaja vse bolj ciljna država migrantov iz različnih delov sveta, kar prinaša nove odgovornosti v smislu zagotavljanja učinkovite politike vključevanja. Dodal je: "zavedanje pomena vključevanja priseljencev v slovensko družbo postaja iz dneva v dan večje, tako v politični kot tudi medijski in civilni sferi. Za učinkovito integracijo priseljencev v slovensko družbo pa ni potrebna le finančna in kadrovska podpora, ampak tudi politična volja. Ta je nujna za vzpostavitev učinkovite integracijske politike. Za doseganje sinergijskih učinkov pa je potrebna vzpostavitev takšnega institucionalnega okolja, ki bo integriralo znanja vladnih, medvladnih in nevladnih organizacij". Izpostavil je, da ministrstvo stalno spremlja izvajanje ukrepov in na podlagi izvedenih evalvacij možnost vključevanja v programe približuje potrebam tujcev, in sicer tako, da udeležbo v programih omogočamo tujcem prej oziroma takoj po prihodu v Slovenijo.

 

Programe tujcem približujemo tudi lokalno. Program Začetna integracija priseljencev letos izvajamo v 21 slovenskih mestih. S programi vzpodbujanja medkulturnega dialoga na različnih področjih vsakdanjega življenja ministrstvo pomaga tudi pri sprejemanju in razumevanju drugačnosti ter krepitvi strpnosti v družbi. Ministrstvo je junija 2013 zaključilo z izvajanjem programov medkulturnega dialoga v Ljubljani, Celju in Novem mestu, avgusta 2013 pa je z novimi, na javnem razpisu izbranimi izvajalci, nadaljevalo z izvajanjem programa v teh krajih, dodatno pa še v Kopru in Mariboru.

 

Za izvajanje vseh programov pomoči vključevanja tujcev ministrstvo v 75% vrednosti programov koristi sredstva Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, 25% pa prispeva Republika Slovenija. Do decembra letos je bilo za izvajanje programov vključevanja tujcev namenjenih 964.000 evrov.

 

Konferenca se je nadaljevala s predstavitvijo projekta Sožitje za skupno rast in predstavitvijo promocijskega filma Tujci v Sloveniji. Sledila je predstavitev javnega mnenja o delavcih migrantih v Sloveniji. Prav tako so bili predstavljeni pogoji, postopki in možnosti za vključevanje tujcev v slovensko družbo ter Info točka za tujce. V popoldanskem času je sledila razprava udeležencev in predstavnikov ministrstev.