Skoči na vsebino

NOVICA

Uradniški svet: s 1. 1. 2014 v veljavi spremenjen Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij

Uradniški svet je na svoji 46. redni seji 9. 12. 2013 sprejel Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij in uradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z veljavo od 1. januarja 2014 dalje.

 

Na isti seji je Uradniški svet sprejel tudi dopolnjene Standarde strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi (2010), ki prav tako stopijo v veljavo 1. januarja 2014 in se bodo upoštevali pri preverjanju strokovne usposobljenosti kandidatov v vseh postopkih posebnih javnih natečajev, objavljenih po 1. januarju 2014.


Dokumenti so objavljeni na strani Uradniškega sveta.