Skoči na vsebino

NOVICA

Izrečeni ukrepi Inšpektorata RS za notranje zadeve pri uporabi pirotehnike

Inšpektorat RS za notranje zadeve je od sredine oktobra 2013 do konca decembra 2013 opravil 59 inšpekcijskih pregledov pri uporabi pirotehnike.

Inšpektorji so na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru izdali 25 upravnih ukrepov, od tega štiri odločbe in 21 opozoril. Zaradi ugotovljenih prekrškov so inšpektorji izrekli tudi osem prekrškovnih sankcij, in sicer štiri opomine in štiri prekrškovne odločbe. Najtežje kršitve so bile: primer opravljanja prodaje brez dovoljenja za promet, primer opravljanja prodaje z osebami, ki jim je poteklo potrdilo o strokovni usposobljenosti za varno delo s pirotehničnimi izdelki ter trije primeri opravljanja prodaje neskladnih izdelkov.

 

V 21 primerih so inšpektorji izrekli upravna opozorila zaradi nepravilnosti, ki so jih ugotovili v zvezi z ureditvijo prodajnih mest in skladišč pirotehnike. Zavezanci so po opozorilu inšpektorja te nepravilnosti v večini primerov odpravili že med nadzorom ali pa pred potekom odrejenega roka.

 

Inšpektorji so zabeležili tudi primer dobre prakse. Po ukrepu prepovedi prodaje neskladnih pirotehničnih izdelkov v poslovni enoti gospodarske družbe je oseba, ki v enoti odgovarja za pravilno prodajo pirotehnike, o ukrepu inšpektorja obvestila tudi vse ostale poslovne enote. Vključilo se je tudi poslovodstvo gospodarske družbe in podprlo inšpektorjev ukrep tako, da so vse poslovne enote neskladne izdelke umaknile iz prodaje in jih vrnile dobavitelju.

 

Pojavil pa se je tudi nasprotni primer, ko gospodarska družba ni spoštovala odločitve inšpektorja, da je potrebno neskladne izdelke umakniti iz prometa in je s prodajo nadaljevala. Postopek zato še traja.

 

Inšpektorat RS za notranje zadeve je v letu 2013 poleg nadzora prodaje pirotehničnih izdelkov v trgovini na drobno opravil tudi nadzor nad skladnostjo tehničnih in varnostnih lastnosti ognjemetnih izdelkov kategorije 2 v okviru sodelovanja organov držav članic za nadzor notranjega trga pirotehnike v evropskem projektu PROSAFE 2011. Nazor skladnosti je opravil pri šestih največjih slovenskih uvoznikih in distributerjih pirotehnike. Rezultati preizkusov pri priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti so pokazali, da so bile pri 40 odstotkih vzorcev ognjemetnih izdelkov ugotovljene takšne neskladnosti, da je bilo potrebno izdelke odstraniti iz prometa v RS.