Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predlog izhodišč za prenovo državne informatike

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Predlogom izhodišč za prenovo državne informatike.

 

Vlada ugotavlja, da se predlog izhodišč za prenovo državne informatike ne nanaša na organe sodne veje državne oblasti, pravosodne organe in Ustavno sodišče Republike Slovenije, pri čemer pa bodo našteti še naprej uporabljali horizontalne storitve na način in pod pogoji, kot do sedaj.

 

Vlada je Ministrstvu za finance naložila, da najkasneje do 28. 2. 2014 Ministrstvu za notranje zadeve posreduje podatke o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote namenjajo za informatiko. Vlada je nadalje naložila vsem ministrstvom, organom v njihovi sestavi, vladnim službam in upravnim enotam, da Ministrstvu za notranje zadeve najkasneje do 28. 2. 2014, posredujejo natančne podatke o svojih kadrovskih virih, ki delujejo na področju informatike ter natančne podatke o lastnih infrastrukturnih virih in aplikacijskih rešitvah, skladno z metodologijo, ki jo določi Ministrstvo za notranje zadeve. Slednjemu je Vlada naložila, da na podlagi analize stanja, najkasneje do konca aprila 2014, predloži vladi načrt prenove na področju informatike v državni upravi ter operativni program ukrepov z opredelitvijo prioritet in možnostjo uvedbe sodobnih poslovnih modelov in rešitev, iz katerega so izločene aplikativne rešitve, ki se navezujejo na vsebine iz resorne pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

 

Javnofinančna situacija sili državo k racionalizaciji in optimizaciji poslovanja uprave. Celovita prenova je odziv na vedno strožje omejitve porabe proračunskih sredstev, istočasno pa se potrebe sodobnega javnega sektorja večajo. Namen je izboljšanje stroškovne učinkovitosti državne informatike, ob sočasnem zagotavljanju razvoja in funkcijske pokritosti z možnostjo nadaljnjih aktivnosti v smeri konsolidacije informatike javnega sektorja.