Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MNZ na poročilo Evropske komisije o korupciji v članicah EU

Poročilo Evropske komisije potrjuje naše stališče, da je korupcija v Sloveniji resen problem in da smo ravnali prav, ko smo boj proti njej postavili kot ključno prioriteto. Z vso zavzetostjo bomo nadaljevali boj proti temu pojavu, ki je eden od vzrokov za gospodarsko, finančno in moralno krizo, v kateri se je znašla naša država.

Za Policijo je odkrivanje in preiskovanje gospodarskega kriminala in korupcije najvišja prioriteta. Kadrovsko zasedbo Policije bomo na tem področju okrepili za 75 sodelavcev (postopki so se že začeli). Vlada bo v kratkem Policiji zagotovila nujno potrebna dodatna sredstva. Ob tem smo izvedli tudi pomembne ukrepe na preventivnem področju.

 

Sprejete so spremembe zakonodaje o političnih strankah in volilni kampanji, ki zagotavljajo višjo stopnjo transparentnosti, krepijo nadzor in prepovedujejo gospodarskim družbam financiranje strank. Tik pred sprejetjem je novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki zagotavlja javnost ključnih podatkov o delovanju podjetij pod prevladujočim vplivom države.

 

Ministrstvo pa je že pripravilo in poslalo v medresorsko usklajevanje akcijski načrt za realizacijo petnajstih priporočil senata KPK in bo budno spremljalo realizacijo teh ukrepov.