Skoči na vsebino

NOVICA

Oddaja podpisov podpore pobudi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o arhivih

Ministrstvo za notranje zadeve sporoča, da od četrtka, 13. 2. 2014 do srede, 19. 3. 2014, teče petintridesetdnevni rok, v katerem lahko volivci skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi podprejo pobudo za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 28. 1. 2014.

 

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "PROTI ZAPIRANJU ARHIVOV UDBE".
Dane podpore se bodo evidentirale na upravnih enotah v Register stalnega prebivalstva pod enotno šifro 596.

 

 

 

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih (obrazec v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku), in sicer:

 

- osebno pred pristojnim organom (na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu),
- z digitalnim kvalificiranim potrdilom prek enotnega državnega portala e-uprava, na povezavi: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=389&sid=1252
- v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, v zavodih za prestajanje zaporne kazni in podobnih institucijah,
- na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini,
- ob obisku predhodno naročene uradne osebe na domu.

 

 

Dodatne informacije v zvezi z načinom podaje podpore.
 

 
Vzorec izpolnjenega obrazca; vzorec izpolnjenega obrazca - s pooblaščeno osebo.