Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o prodaji stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

V torek, 18. marca 2014 ob 9. uri, bomo na Ministrstvu za notranje zadeve (na lokaciji Štefanova 2, Ljubljana) izvedli postopek prodaje osmih stanovanj po metodi neposredne pogodbe s pogajanji o ceni. Gre za stanovanja, ki niso bila prodana na ponovni javni dražbi 12. februarja letos.

V prodaji bodo naslednja stanovanja:
- ID znak 1535-22-20 v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15, v skupni izmeri 56,79 m2,
- ID znak 1300-558-4, 1300-558-3 v Brežicah, Stiplovškova ulica 14, v skupni izmeri 50,99 m2,
- ID znak 1300-454-8, 1300-454-108 v Brežicah, Šolska ulica 13, v skupni izmeri 41,77 m2,
- ID znak 889-1599-13 v Mežici, Mariborska cesta 11, v skupni izmeri 38,22 m2,
- ID znak 829-1360-15 v Dravogradu, Meža 155a, v skupni izmeri 44,28 m2,
- ID znak 1673-31-3 v Novi vasi, Velike Bloke 3b, v skupni izmeri 86,02 m2,
- ID znak 14-450-7 v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 38,77 m2,
- ID znak 1200-427-19 v Šmarju pri Jelšah, Rogaška c. 19, v skupni izmeri 37,25 m2.


Veljavna zakonodaja s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države v tem primeru predvideva sklenitev neposredne pogodbe z zainteresiranimi kupci najpozneje do preteka 3 mesecev od dneva ponovno izvedene javne dražbe, pri čemer je potrebno pred sklenitvijo neposredne pogodbe izvesti postopek pogajanj z vsemi zainteresiranimi osebami.


Podrobnejše informacije lahko dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-pošta mojca.plesko-grah(at)gov.si.