Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Virant se bo udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant se bo v ponedeljek, 3. marca, v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve.

Ena izmed osrednjih točk na zasedanju ministrov za notranje zadeve bo prva orientacijska razprava o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol). Slovenija se zavzema za samostojno pot Europol-a in CEPOL-a. Strinja se tudi, da Evropska komisija pripravi osnutek predloga za "lizbonizacijo" agencije CEPOL in pri tem v čim večji meri upošteva naloge, ki jih je za delovanje CEPOL-a že predvidela v okviru predloga Uredbe o Europol-u ter poda zakonodajni predlog čim prej. Slovenija meni, da je potrebno nadaljevati z iskanjem rešitve in razmisliti tudi v smeri "lizboniziranega" Skupnega nadzornega organa za nadzor operativnih osebnih podatkov, ki bi bil pristojen za vse agencije Unije, ki delujejo na področju pravosodja in notranjih zadev. 

 

Druga pomembna vsebina je prihodnji razvoj na področju pravosodja in notranjih zadev. Pričakuje se predstavitev sporočila Komisije, ki naj bi odražalo razprave ministrov za notranje zadeve in pravosodje na neformalnem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Atenah. Sporočilo bo osnova za zadnji osnutek prispevka Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve za Evropski svet. Nato bo sledil proces usklajevanj na zasedanjih Coreper in na Svetu za splošne zadeve. Strateške smernice bodo sprejete na Evropskem svetu 26. in 27. junija 2014. Delovno kosilo ministrov bo posvečeno razpravi o učinkoviti politiki vračanja.

 

V nadaljevanju pa bodo ministri na zasedanju Mešanega odbora s strani predsedstva seznanjeni s trenutnim stanjem glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in prostem pretoku takih podatkov. Evropska komisija bo ministre seznanila s trenutnim stanjem na področju migracij ter o pričakovanem nadaljnjem razvoju dogodkov. Komisija bo ministrom predstavila tudi nadaljnje aktivnosti v zvezi z implementacijo ukrepov, določenih v dokumentu Projektne skupine za Sredozemlje. Pod točko razno je predvidena seznanitev s trenutnim stanjem glede predložitve in potrditve nacionalnih programov v okviru izvajanja finančnih programov 2014-2020 za področje notranjih zadev.