Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka MNZ Renata Zatler na novinarski konferenci za promocijo raziskave PIAAC

Novinarska konferenca: Znanje, spretnosti in kompetence ter njihov vpliv na

ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, države, regije -

Skupna novinarska konferenca ministric in ministrov oz. predstavnikov

ministrstev za promocijo raziskave PIAAC, v torek, 18. 3. 2014, ob 10.00 na

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16, sejna soba

P23-24 v pritličju).

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada omogočilo vstop Slovenije v PIAAC, največjo mednarodno raziskavo s področja izobraževanja odraslih za merjenje in ocenjevanja kompetenc, ki poteka pri OECD, ob podpori Evropske komisije.


Kakšen je nivo znanja, spretnosti in kompetenc posameznikov? Kakšen je njihov vpliv na ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, regije in države? Kakšen bo vpliv na načrtovanje resornih politik? Na vsa ta vprašanja bodo skušali odgovoriti rezultati mednarodne raziskave PIAAC.


V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami meri razvitost ključnih spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala 'na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo' in 'koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci' ali 'kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali, pa tudi, 'kakšen je uspeh izobraževalnega sistema' v primerjavi s potrebami trga dela. Sporočilo rezultatov raziskave PIAAC in analize v državah 'prvega kroga' pravi: posamezniki z več znanja, kvalifikacij, kompetenc so bolj zaposljivi, imajo višje plače, so boljšega zdravja, civilno-družbeno in politično bolj dejavni ter se v večji meri vključujejo v razne oblike nadaljnjega
strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter drugega izobraževanja odraslih.

 

Raziskavo bo v Sloveniji od aprila do decembra 2014 izvajal konzorcij partnerjev (Andragoški center RS, Univerza v Ljubljani in Statistični urad RS). Za to bodo potrebovali 5.000 državljank in državljanov v starosti od 16 do 65 let. Sodelovanje slovenskega prebivalstva je zelo pomembno, saj bomo na tak način pridobili pomembne konkretne rezultate za spodbujanje in krepitev  kompetenc in znanja pri prebivalstvu.

 

Rezultati PIAAC bodo objavljeni leta 2016, omogočili pa bodo boljše razumevanje možnosti vpliva in učinkovitosti izobraževalnega sistema: do katere mere odrasli, ki so pridobili kvalifikacijo v izobraževalnem sistemu, pridobljena znanja in spretnosti ohranjajo ali celo razvijajo, in koliko so jih sposobni uporabiti v različnih kontekstih dela in življenja.


Načrtuje se tudi povezovanje raziskovalnih podatkov PIAAC s podatki mednarodne raziskave PISA (dosežki pismenosti pri petnajstletnih učencih; za generacijo odraslih, ki so bili v letu 1999 vključeni v raziskavo PISA).

 

Cilji raziskave PIAAC v Sloveniji vključujejo štiri ključne vidike:
   1)   vpliv kompetenc na ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge,
      regije in države;
   2)   uporaba, razvoj in upadanje kompetenc (vpliv družine, izobraževanja,
      delovnega mesta, stila življenja idr.);
   3)   priporočila in strokovna izhodišča za izobraževalno in druge
      politike.
   4)   ugotavljanje in mednarodna primerjava kompetenc odraslih.

 

Projekt, ki medresorsko povezuje različna ministrstva, bomo podrobno predstaviti na novinarski konferenci, na kateri bodo sodelovali:

 

- MIZŠ dr. Jernej Pikalo (gostitelj)
- MDDSZ, ministrica, dr. Anja Kopač Mrak,
- MK, minister, dr. Uroš Grilc,
- MziP, minister, Samo Omerzel,
- MKO, minister, Dejan Židan,
- MNZ, državna sekretarka, mag. Renata Zatler,
- MZ, predstavnica Direktorata za zdravstveno varstvo, Zdenka Tičar in direktorica Direktorata za javno zdravje, Mojca Gobec.

 

Vabljeni!