Skoči na vsebino

NOVICA

Inšpekcijski svet pregledal in potrdil Letno poročilo Inšpekcijskega sveta za 2013

Seja Inšpekcijskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 24. marca 2014, je bila posvečena pregledu in potrditvi Letnega poročila Inšpekcijskega sveta za leto 2013, s katerim se bo seznanila Vlada RS.

 

Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo, je na seji predstavila Zakon o inšpekciji dela in novosti, ki jih zakon vsebuje.


Sledila je predstavitev novosti, ki so pomembne za delovanje inšpekcij, med drugim tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki je trenutno v obravnavi v Državnem zboru. Omenjene novosti in predlog zakona je predstavila predsednica Inšpekcijskega sveta Andrejka Grlić.