Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 24 ur, na podlagi javnega pooblastila ga izvaja Fakulteta za socialno delo. Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je uvrščen na seznam iz četrtega odstavka 16a. člena Zakona o mednarodni zaščiti.
 
Kandidati za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva morajo v prijavi na ta javni poziv predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:

• življenjepis, iz katerega mora biti razvidno, da ima kandidat osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za opravljanje dolžnosti zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva;
• izjavo ali drugo dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen;
• potrdilo, da kandidatu ni bila odvzeta roditeljska pravica;
• potrdilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost in
• izjavo kandidata, da za namen tega javnega poziva dovoljuje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje te točke iz uradnih evidenc, sicer mora navedena dokazila dostaviti sam.
 
Izbrane kandidate bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti povabilo na usposabljanje za zakonite zastopnike.

 

Povezava do novice na spletni strani MDDSZEM