Skoči na vsebino

NOVICA

Izzivi in perspektiva kakovosti, dobrih praks in modela CAF 2013 v javni upravi

V torek, 1. aprila, je na Policijski akademiji v Tacnu potekala strokovna konferenca z naslovom Konferenca »Izzivi in perspektiva kakovosti, dobrih praks in modela CAF 2013 v javni upravi. Državna sekretarka MNZ mag.Renata Zatler je ob začetku konference nagovorila udeleženke in udeležence.

Gre za strokovno konferenco, na kateri organizacije zasebnega in javnega sektorja predstavijo svoje praktične izkušnje, dosežke in dobre prakse ter krepijo zavest o pomenu kakovosti za doseganje uspešnosti delovanja sleherne organizacije. Konference se je udeležilo preko 170 udeležencev, povečini predstavnikov upravnih enot, občin, ministrstev in organov v sestavi.

 

Konferenco je z nagovorom otvorila državna sekretarka mag. Renata Zatler, ki je v uvodni poslanici poudarila pomen stalnih izboljšav, inovativnosti in kakovosti v javni upravi za razvoj države kot celote. Poudarila je tudi, da se s tem namenom pripravlja tudi nova strategijo razvoja javne uprave 2014 – 2020, ki bo začrtala novo pot, cilje in akcijske načrte v podporo dviga učinkovitosti in uspešnosti poslovanja uprave. 


V okviru programa konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direkotrata za kakovost javne uprave predstavila temeljne poudarke novega evropskega modela CAF (Common Assesment Framework) 2013, ki v slovenski in evropski javni upravi že dobro desetletje v skoraj tri tisoč organizacijah uspešno spodbuja stalne izboljšave in napredek v delovanju. Nova različica modela CAF, ki je bil v slovenskem jeziku pred kratkim izdana na Ministrstvu za notranje zadeve, omogoča, da bi lahko še bolje podprli skupna prizadevanja za takšno upravo, ki deluje profesionalno, strokovno in skladno z načeli dobrega upravljanja za prebivalce.

 

Za prenos dobre prakse samoocenjevanja po modelu odličnosti EFQM iz gospodarstva v upravo je poskrbel mag. Toni Petrič, direktor sistemov vodenja iz podjetja TPV d.d. iz Novega mesta, ki je predstavil izkušnje večletne poti stalnih izboljšav in poslovne odličnosti ter perspektivo po prejetju priznanja RS za poslovno odličnost. 

 

Dobri praksi samoocenjevanja po modelih CAF sta bili prikazani s strani Upravne enote Novo mesto, kar sta izvedli načelnica Mateja Sotlar Štor in predstavnica vodstva za kakovost Zdenka Bajuk ter s strani Upravne enote Krško, kar sta izvedli načelnica mag. Lidija Božič ter mag. Nina Hadžimulić. Obe predstavljeni temi, sta plod lastnega znanja in prehojene poti, zato bodo zagotovo koristile pri iskanju idej, rešitev in vpeljavah izboljšav v upravi.

 

V podporo nadaljnemu razvoju kakovosti in vpeljavi modela CAF na Ministrstvu za notranje zadeve načrtujejo tudi vzpostavitev spletne elektronske baze dobrih praks, kot enotne točke za dostop do praktičnih rešitev, ki v praksi preverjeno delujejo. Načrtujejo tudi vrsto aktivnosti v podporo vpeljavi stalnih izboljšav  in modela CAF v obliki delavnic, strokovnih srečanj, vzpostavitve baze notranjih ocenjevalcev ter končno tudi sistema zunanjega ocenjevanja po mednarodnih merilih.

 

Omenjene aktivnosti se na Ministrstvu za notranje zadeve izvajajo s ciljem podpore vpeljavi stalnih izboljšav, preko katerih slovenska javna uprava lahko še izboljša svoje delovanje, poveča zadovoljstvo državljanov in drugih deležnikov ter pripomore k širšemu družbenemu razvoju v državi.