Skoči na vsebino

NOVICA

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin v Gotenici in Gračaricah

Sporočamo, da bo v torek, 13. maja, ob 9. uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi 2 v Ljubljani potekala ponovna javna dražba za prodajo gospodarskega objekta - odprti hlev Mrzli Studenec s pripadajočim zemljiščem v Gotenici ter nastanitveni in garažno - gospodarski objekt s pripadajočim zemljiščem v Gračaricah.

Razpis za ponovitev javne dražbe je bil danes objavljen v Uradnem listu RS, na intranetu in spletni strani MNZ ter intranetu in spletni strani Policije.