Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V veljavi Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo

Na podlagi 20. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 18. in 21. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je minister za notranje zadeve izdal Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, ki določa vsebino in obrazce poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, način predložitve teh poročil ter njihovo objavo. Pravilnik je bil objavljen 23. 5. 2014 v Uradnem listu RS, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

 

Do zagotovitve posredovanja poročil o financiranju volilne in referendumske kampanje prek spletnega portala Ajpes morajo organizatorji kampanje poročila iz 18. in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji posredovati Državnemu zboru oziroma predstavniškemu organu samoupravne lokalne skupnosti in Računskemu sodišču na obrazcih, ki so priloge novega pravilnika, v papirni obliki (star način pošiljanja, vendar na novih obrazcih). Tak način posredovanja poročil velja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so potekale 25. 5. 2014 ter za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki bo 8. 6. 2014.

 

Posredovanje poročil o financiranju volilne in referendumske kampanje preko spletnega portala (nov način pošiljanja na novih obrazcih) bo Ajpes zagotovil najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.