Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Virant na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant se bo v četrtek, 5. junija, v Luksemburgu udeležil srečanja ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

 

Osrednji točki na dnevnem redu bosta Post stockholmski program ter Uredba o Europolu, kjer predsedstvo želi pridobiti podporo za trenutno kompromisno besedilo predloga uredbe, da bi lahko Svet PNZ na tej osnovi na zasedanju sprejel splošni pristop. Glede Post stockholmskega programa pa razprava v Svetu za pravosodje in notranje zadeve poteka vse od julija lani, tako na ministrskih zasedanjih kot v okviru delovnih teles. Tokrat bo razprava  za oblikovanje strateških smernic potekala na skupnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve. Strateške smernice bodo predstavljale ključne usmeritve za učinkovit razvoj in uspešno delovanje območja svobode, varnosti in pravice (pravosodja in notranjih zadev) v prihodnjih letih. Prispevek, ki ga bodo potrdili ministri, bo posredovan kabinetu Predsednika Evropskega sveta.

 

Za Slovenijo pa sta  pomembni še dve točki, in sicer izbirni postopek za mesto izvršnega direktorja agencije Frontex, o kateri bodo ministri razpravljali na delovnem kosilu ter  zaključki ministrske konference Brdo procesa, ki je potekala 3. junija 2014 na Brdu pri Kranju in o kateri bo minister dr. Virant  pod točko na kratko poročal svojim kolegom.

 

V okviru točke o terorizmu bodo ministri sprejeli revidirano EU strategijo za boj proti radikalizaciji in novačenju, seznanili se bodo tudi s trenutnim stanjem na področju tujih borcev in predlaganimi ukrepe za nadaljnje delo.

 

V nadaljevanju bo ministrom na zasedanju Mešanega odbora predstavljeno peto polletno poročilo Evropske Komisije naslovljeno na Evropski parlament in Svet o delovanju schengenskega območja. Seznanili se bodo tudi s trenutnim stanjem glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih informacij. V zvezi z delovanjem Namenske delovne skupine za Sredozemlje bodo predstavljeni ključni ukrepi znotraj petih prioritetnih področij, vključno s finančnim in časovnim okvirjem. Pod točko razno je predvidena predstavitev italijanskega predsedstva. Delovno kosilo ministrov pa  bo posvečeno razpravi o izbirnem postopku izvršnega direktorja agencije FRONTEX.

 

V okviru skupnega zasedanja ministrov za notranje zadeve in pravosodje bodo ministri razpravljali tudi o posledicah razveljavitve Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij. Ministri bodo sprejeli zaključke  Sveta o proti korupcijskem poročilu. Agencija za temeljne človekove pravice (FRA)  bo predstavila letno poročilo, EMCDDA pa Evropsko poročilo o drogah za leto 2014.