Skoči na vsebino

NOVICA

Novinarska konferenca in ogled območja nekdanjega podjetja KIK Kamnik

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo bosta predstavila dosedaj izvedene aktivnosti in ukrepe v okviru sanacije območja nekdanjega podjetja KIK Kamnik. Sanacija zajema odstranitev in uničenje tistih materialov, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, ki predstavljajo neposredno nevarnost in tveganje za življenje in zdravje ljudi ter so nevarna za okolje.

Sanacija je zasnovana tako, da se prioritetno sanirajo najbolj nevarni objekti in nato manj nevarni, tako da se območje varovanja postopno oži. Sanacija poteka skladno z načrtom in izdelanim elaboratom, glede na sedanji potek pa je mogoče pričakovati, da bi bila lahko glavnina sredstev sanirana do konca poletja 2014, dokončna sanacija pa zaključena do jeseni 2015. Uspešen potek sanacije je rezultat dobrega sodelovanja med vsemi organi, ki pri tem sodelujejo.

 

Skladno s Sklepom Vlade je Slovenska vojska 18. novembra 2013 začela izvajati sanacijo v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju. Podjetje se je v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi. Zaradi opustitve proizvodnje se je varnostna in okoljska problematika v kompleksu nekdanjega podjetja tako poslabšala, da je bilo treba v okviru delovne skupine, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in vključuje predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske, sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bomo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja.  Vlada RS se je na zadnji seji seznanila z obdobno informacijo o zagotavljanju splošne in požarne varnosti na območju podjetja KIK Kamnik d. o. o. – v stečaju. Vlada se je seznanila z novo varnostno oceno stanja na območju podjetja KIK Kamnik in soglaša z nadaljevanjem izvajanja načrtovanih aktivnosti.

 

Novinarska konferenca in ogled terena bosta v ponedeljek, 16. junija 2014, ob 13.30, v prostorih nekdanjega podjetja KIK Kamnik (Stranski vhod "Pirotehnika"). Prisotna bosta ministra za notranje zadeve dr. Gregor Virant in za obrambo Roman Jakič, državna sekretarja za notranje zadeve Boštjan Šefic in za obrambo Zoran Klemenčič ter vodja sanacije nadporočnik Peter Kogovšek s strani Slovenske vojske.

 

Vljudno vabljeni.