Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Jutri zadnji dan za odprtje posebnega TRR za organizatorje volilnih kampanj za lokalne volitve 2014

Jutri, 20. 8. 2014, je zadnji dan za odprtje posebnega transakcijskega računa za organizatorje volilnih kampanj za lokalne volitve 2014.

Na lokalni ravni istočasno potekajo redne volitve v občinski svet in redne volitve župana, posledično to tudi pomeni, da hkrati poteka dvojna volilna kampanja, volilna kampanja za volitve v občinski svet in volilna kampanja za volitve župana. Prvi odstavek 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) določa, da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve za katere organizira kampanjo. ZVRK določa, da mora vsak organizator volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun, ne glede na to koliko sredstev namerava organizator volilne kampanje porabiti. Preglednost financiranja volilne kampanje je namreč eden od glavnih namenov ZVRK. Neodprtje posebnega volilnega računa je v skladu z 38. členom ZVRK določeno kot prekršek.

 

Peti odstavek 3. člena ZVRK določa, da imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih skupnostih, skupnega organizatorja volilne kampanje. Po posvetovanju z Računskim sodiščem Republike Slovenije  menimo, da ima skupni organizator volilne kampanje lahko odprt samo en račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za določeno volilno kampanjo in o plačilih stroškov te volilne kampanje. Skupni organizator volilne kampanje je namreč dolžan računskemu sodišču in občinskemu svetu posamezne občine ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in za volitve župana. 

 

Po zaprtju transakcijskega računa je potrebno v skladu z 18. členom ZVRK ločeno oddati poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve župana. Na podlagi pravočasno predloženih in pravilno izpolnjenih poročil je organizator volilne kampanje tudi upravičen do delnega povračila stroškov volilne kampanje, če izpolnjuje kriterije za povračilo stroškov, ki jih je določila posamezna lokalna skupnost. 

 

V zvezi s financiranjem volilnih kampanj želimo organizatorje le-teh opozoriti tudi na pomembno navodilo, ki si ga lahko ogledate na spletni strani našega ministrstva: www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/ (Pomembno navodilo za organizatorje volilne in referendumske kampanje).