Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V Parizu se bo odvil Forum OECD o migracijah

Delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja MNZ Andreja Špenge se bo 1. in 2. decembra 2014 v Parizu udeležila Foruma Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) na visoki politični ravni o migracijah. Tema foruma bo spodbujanje veščin migrantov za uspeh gospodarstva. Ministrice in ministri držav OECD bodo imeli priložnost izmenjati poglede in izkušnje o ključnih aktualnih in prihajajočih političnih izzivih v zvezi z migranti in njihovo ekonomsko in socialno integracijo ter o tem, kako zgraditi zaupanje javnosti o temah, povezanih z migracijami.

Prva plenarna razprava prvega dne foruma se bo osredotočila na potrebo po usklajevanju med mnogimi kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, ki jih želimo uresničiti pri pripravi migracijskih politik. Pogosto je videti, da delovne migracije omogočajo hiter odgovor na nujne potrebe trga delovne sile. Vendar pa takšen način odzivanja na kratkoročne potrebe lahko zmanjša spodbude za razvoj bolj strukturnih odzivov tako na ravni podjetja kot na državni ravni. Ministri bodo razpravljali o tem, kako trenutna ekonomska situacija vpliva na razrešitev navedenih dilem, kako lahko v bolj negotovem okolju identificiramo dolgoročne cilje, kako naj se migracijske politike fleksibilno odzivajo na ekonomske in geopolitične šoke ter v kakšnem obsegu in pod katerimi pogoji lahko prost pretok delavcev spodbuja gospodarsko konvergenco.

 

Na delovnem kosilu za vodje delegacij, ki bo sledilo, bodo razpravljali o migracijah in trgovini v času storitvenega gospodarstva. Uvodni nagovor na delovnem kosilu bo predstavil Pascal Lamy, nekdanji generalni direktor Svetovne trgovinske organizacije. Ta posebni del zasedanja bo udeležencem omogočal, da s Pascalom Lamyjem izmenjajo stališča v odprti razpravi.

 

Drugo zasedanje bo namenjeno pogovoru o krepitvi zaupanja javnosti pri migracijskih vprašanjih. Predstavljeni bodo ukrepi, ki so jih države sprejele za krepitev zaupanja v migracijske politike, o vlogi različnih deležnikov v tem postopku in o tem, kako zagotoviti javno podporo pri implementaciji pomembnejših reform na področju upravljanja z migracijami.

 

Zadnji plenarni dogodek prvega dne srečanja bo posvečen razpravi o sodelovanju med delodajalci in sindikati. Osredinili se bodo na specifične veščine trga dela, ki jih delodajalci včasih morajo zagotoviti tudi z delavci iz drugih držav. V tem kontekstu je pomemben boj proti nezakonitemu zaposlovanju in zmanjševanju tveganj za zlorabe, sodelovanje med socialnimi partnerji pa je ključno predvsem zaradi nevarnosti socialnega dumpinga. Na razpravi bodo sodelovali ustvarjalci politik in predstavniki delodajalcev in sindikatov z namenom, da razpravljajo o vlogi socialnega dialoga na področju migracij, kot tudi o tem, kako najbolje uravnotežiti interese različnih deležnikov. K sodelovanju v razpravi so vabljeni tudi predstavniki Svetovalnega odbora za podjetja in industrijo in Svetovalnega odbora za sindikate OECD.

 

Drugi dan foruma bo razdeljen na štiri panele, na katerih bodo razprave potekale vzporedno. Teme panelov so:
- o strategijah veščin za migracije: kako pritegniti migrante z določenimi veščinami ter kako olajšati mednarodno mobilnost in omogočiti kroženje znanja;
- kako bolje izkoristiti obstoječe veščine;
- o razvijajočih veščinah in kako spodbujati vseživljenjsko učenje za uspešno integracijo migrantov;
- o zagotavljanju enakih možnosti: kako deluje integracija mladih z migracijskim ozadjem.
Ob koncu srečanja bo predstavljen potek razprav, ki so se odvijale na vzporednih panelih, predsedujoči sestanku pa bo predstavil zaključke srečanja.