Skoči na vsebino

NOVICA

Na Svetu notranjih ministrov tudi o boju proti terorizmu in delovanju schengenskega območja

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar se bo jutri, 5. decembra 2014, v Bruslju udeležila Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Ključna tema tokratnega srečanja bo boj proti terorizmu. Ministri bodo razpravljali o implementaciji ukrepov na področju tujih borcev in povratnikov. Pri tej točki bo koordinator EU za boj proti terorizmu Gilles de Kerchove predstavil svoje poročilo, pri čemer se bo osredotočil na napredek na tem področju. Ministre bo povabil tudi k podaji smernic za izboljšanje izmenjave informacij in kriminalističnih obveščevalnih podatkih o tujih borcih.

 

Na dnevnem redu bo tudi orientacijska razprava o smernicah za strategijo boja proti radikalizaciji in novačenju v EU. Strategija, s katero se poskuša preprečiti pojav nove generacije teroristov, ponuja smernice za države članice, da po potrebi razvijejo svoje programe glede na svoje posebne potrebe in zmogljivosti.

 

Ministri se bodo seznanili z aktualno situacijo v zvezi s postopki na Sodišču EU in vsebinami razprav v Evropskem parlamentu v zvezi s sprejemom predloga direktive o uporabi podatkov iz evidenc podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Direktiva predstavlja odziv na potrebo po tesnejšem sodelovanju med organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja v zvezi s potniki na mednarodnih letih v države članice in iz njih, vključno z bolj sistematično uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih za namene pregona. O EU PNR bodo ministri razpravljali na delovnem kosilu.

 

Na zasedanju mešanega odbora bo Evropska komisija predstavila Šesto polletno poročilo o delovanju schengenskega območja. Namen polletnih poročil je zagotoviti podlago za redne razprave v Evropskem parlamentu in Svetu, s čimer se krepi politično usmerjanje in sodelovanje v schengenskem območju. Tokratna razprava bo med drugim usmerjena v pripravljenost držav članic in agencij v primeru znatnega povečanja nezakonitih migracij na vzhodnih kopenskih mejah, razpravljali pa bodo tudi o nadaljnjih ukrepih za krepitev delovanja schengenskega območja v luči trenutnih razmer v evropski soseščini. Ministri bodo predvidoma sprejeli tudi Sklepe Sveta o dediščini schengenske evalvacije v okviru Sveta, ki zajemajo tudi vlogo Sveta in njegovo odgovornost v novem schengenskem evalvacijskem mehanizmu.

 

Tema mešanega odbora bo tudi upravljanje z migracijskimi tokovi. Italijanski dokument z ukrepi za boljše upravljanje z migracijskimi tokovi temelji na sodelovanju s tretjimi državami, zlati državami izvora in tranzita, na okrepljenem upravljanju zunanjih meja in Frontex ter izvajanju aktivnosti v državah članicah. Na tokratnem zasedanju pričakujemo poročilo Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, ministri pa bodo izmenjali stališča.