Skoči na vsebino

NOVICA

Ustavno sodišče zavrnilo očitek društva izbrisanih

Ministrstvo za notranje zadeve RS je bilo danes seznanjeno z odločitvami Ustavnega sodišča RS glede pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav članic naslednic nekdanje SFRJ v RS in pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva.

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ker pobudnik ni izkazal pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti.  


Pri presoji skladnosti Zakona o urejanju statusa državljanov držav drugih držav naslednic nekdanje SFRJ z Ustavo pa je Ustavno sodišče očitek pobudnika o obstoju protiustavne pravne praznine zavrnilo kot neutemeljenega, kar pomeni, da država z Zakonom  o urejanju statusa državljanov drugih držav članic naslednic nekdanje SFRJ v RS ni povzročila pravne praznine, kot ji je očital pobudnik.