Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MNZ glede odločbe US v zvezi s postopkom za oceno ustavnosti 16.b člena ZMZ

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo danes prejeli odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015, v zvezi s postopkom za oceno ustavnosti 16.b člena Zakona o mednarodni zaščiti.

Ustavno sodišče je odločilo, da je bila izpodbijana ureditev, ki je med postopkom prenehala veljati, v neskladju z ustavo. Posledično sta bili v konkretnem primeru (somalijska deklica) razveljavljeni sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča, odpravljena pa je bila odločba Ministrstva za notranje zadeve in zadeva se je vrnila v novo odločanje ministrstvu.

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve bomo odločbo natančno proučili in jo v nadaljnjem postopanju tudi v celoti upoštevali.