Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MNZ prejemnik nagrade IP za dobro prakso v javnem sektorju

Državni sekretar Andrej Špenga je v imenu Ministrstva za notranje zadeve prevzel nagrado za dobro prakso na področju varstva osebnih podatkov v javnem sektorju, ki jo je ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov podelil Informacijski pooblaščenec.

Letošnji prejemnik nagrade za dobro prakso v javnem sektorju je Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo Urada za migracije v Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo MNZ. Informacijski pooblaščenec je v okviru rednega pregleda zakonitosti obdelave in zavarovanja osebnih podatkov po Uredbi o Eurodac na nacionalni ravni v tem sektorju ugotovil izkazano visoko raven razumevanja koncepta varstva osebnih podatkov.

 

Ob prejemu nagrade je državni sekretar Andrej Špenga povedal, da je ta nagrada dokaz, da svoje delo opravljamo strokovno in zakonito, pri tem pa področju varovanja osebnih podatkov namenjamo veliko pozornosti. To je še posebej pomembno v postopkih obravnave prosilcev za mednarodno zaščito. Gre namreč za ljudi, ki so zaradi razmer v lastni državi prisiljeni zapustiti dom in se podati v negotovost. Ob tej priložnosti je državni sekretar pohvalil zaposlene v Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, ki se v postopkih sprejema prosilcev za mednarodno zaščito zavedajo občutljivosti tega področja in skrbno varujejo njihove osebne podatke. "Hkrati je prejeta nagrada tudi spodbuda in zaveza za naše ministrstvo, da bomo svoje delo tako dobro opravljali tudi v prihodnje," je zaključil Špenga. 

 

*****

 

Prosilcem za mednarodno zaščito se prstni odtisi odvzamejo na naslovu Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo (SNOI), ki deluje v okviru Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Prav tako se na lokaciji SNOI nahaja nacionalna kontaktna točka za Eurodac. Celoten sistem je zaradi zagotavljanja varnosti informacijsko strogo ločen od ostalih sistemov MNZ in interneta. NAP (national access point) strežnik za izvajanje sistemov Eurodac in Dublinet se nahaja v posebno varovani sobi v prostorih SNOI.

 

Do NAP strežnika imata z administratorskim geslom (ki se redno menja na 2 meseca) dostop samo uradna oseba SNOI, ki je pooblaščena za upravljanje s PKI ključi (public key infrastructure), in IT strokovnjak s Policije. Ob prenovitvi sistema v letu 2015 je načrtovano, da bo imela v prihodnje dostop do NAP strežnika samo ena, za administracijo usposobljena uradna oseba SNOI. Na strežniku je zagotovljena časovna sledljivost dostopov.

 

Postopek zajemanja in posredovanja prstnih odtisov prosilcev za mednarodno zaščito
Uradna oseba SNOI ob sprejemu prošnje za mednarodno zaščito prosilcu za mednarodno zaščito zajame prstne odtise in jih označi z njegovim osebnim imenom. Zajem prstnih odtisov se izvaja v posebni sobi, kamor nima vstopa nihče, razen uradnih oseb, ki so usposobljene za zajem prstnih odtisov. Prostor je zaklenjen tudi med delovnim časom in nepooblaščene osebe vanj ne morejo vstopati. Prstni odtisi se zajemajo s pomočjo optičnega čitalnika za zajem prstnih odtisov (LIVESCAN) na posebni delovni postaji, ki je povezana le z NAP delovno postajo. Dostop do namenske postaje je varovan z geslom. Vsaka uradna oseba, ki je upravičena dostopati do namenske postaje, za dostop uporablja svoje geslo, ki je oblikovano v skladu z internim navodilom, ki določa varovanje in hrambo gesel v sistemih Eurodac in Dublinet, s katerim je opredeljeno določanje, hramba, veljavnost, spreminjanje in zahtevane lastnosti varovanja. Odvzeti prstni odtisi se elektronsko posredujejo na delovno postajo NAP. Drugi državni organi v Sloveniji, med njimi tudi organi pregona, nimajo dostopa do podatkov v sistemu Eurodac.

 

Ko uradna oseba opravi vse postopke v zvezi s sprejemom prošnje za mednarodno zaščito, se z izpolnjeno prošnjo zglasi v NAP točki. Na podlagi izpolnjenega obrazca prošnja za mednarodno zaščito uradna oseba, ki izvaja delo v NAP točki, prek aplikacije FIT (fingerprint internet transmission) posreduje prstne odtise v centralno bazo Eurodac. Pred posredovanjem elektronske pošte se s sporočila izbrišejo vsi osebni podatki prosilca za mednarodno zaščito, sporočilo pa se opremi z nacionalno Eurodac številko. Ko prejme odgovor iz centralne enote, ga vpiše v aplikaciji azilni dokumenti in v lokalno strogo ločeno Eurodac aplikacijo, ki je namenjena izključno evidentiranju transakcij in določanju nacionalne Eurodac številke. Aplikacija FIT je nastavljena tako, da se vse transakcije in ostali podatki izbrišejo po poteku šestdesetih dni. Vsa sporočila z odvzetimi prstnimi odtisi, ki se jih prek FIT aplikacije posreduje v centralno bazo, in vsi odgovori iz centralne baze se natisnejo in vložijo v konkreten spis zadeve, ki je vodena kot arhivsko gradivo.

 

Do Eurodac podatkov v aplikaciji azilni dokumenti imajo dostop samo uradne osebe, ki so zaradi narave dela do teh podatkov upravičene. Sledljivost vseh dostopov do osebnih podatkov, povezanih s prošnjami za mednarodno zaščito, ki se obdelujejo v aplikacijah azilni register in azilni dokumenti, je razvidna iz log datotek. Uradne osebe so razdeljene na različne nivoje dostopnih pravic glede na njihovo delovno področje. Uporaba zunanjih nosilcev podatkov (USB, CD ipd.) in določila glede preprečevanja neavtoriziranega kopiranja osebnih podatkov so predpisani v internem pravilniku MNZ.


Prosilci za mednarodno zaščito, katerih osebni podatki se bodo obdelovali v sistemu Eurodac, so o svojih pravicah iz 18. člena Eurodac uredbe obveščeni v sklopu podaje prošnje za mednarodno zaščito, vendar v vsakem primeru pred posredovanjem podatkov o prstnih odtisih v centralni sistem. O pravicah so obveščeni pisno na podlagi dveh brošur, ki so jim osebno izročene. Posamezniki so o svojih pravicah obveščeni tudi ustno s strani izvajalca informiranja pred podajo prošnje s strani Pravno - informacijskega centra (PIC) in s strani uradne osebe SNOI, ki sprejema prošnjo za mednarodno zaščito.