Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestne volitve za župana Občine Mislinja

Občinska volilna komisija Občine Mislinja je razpisala nadomestne volitve za župana Občine Mislinja. Za dan glasovanja je določena nedelja, 10. maj 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v občini, posamezni volilni enoti in volišču.

 

Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za vsa volilna opravila, šteje sobota, 7. marec 2015.

 

Na dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki, sta v občini 3.902 volilna upravičenca.

 

Šifra in ime občine

Šifra in ime volilne enote lok. volišča

Šifra in ime lok. volišča

ŠTEVILO

76 - Mislinja

01 - VOLILNA ENOTA 01

001 - GASILSKI DOM DOVŽE

430

76 - Mislinja

01 - VOLILNA ENOTA 01

002 - POSLOVNI CENTER LOPAN

1443

76 - Mislinja

01 - VOLILNA ENOTA 01

003 - ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ

635

76 - Mislinja

02 - VOLILNA ENOTA 02

004 - OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE

278

76 - Mislinja

02 - VOLILNA ENOTA 02

005 - ŠPORTNI DOM DOLIČ

458

76 - Mislinja

02 - VOLILNA ENOTA 02

006 - OSNOVNA ŠOLA DOLIČ

658

 

 

 

Sum: 3902