Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Brežice

Občinska volilna komisija Občine Brežice je razpisala nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti, ki bodo v nedeljo, 17. maja 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v občini, volilni enoti in na posameznem volišču.

 

Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za vsa volilna opravila, šteje torek, 10. marec 2015.

 

Na dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki, je v Občini Brežice, četrti volilni enoti, 4.635 volilnih upravičencev.

    

Občina

Brežice

Volilna enota

Šifra in ime lokalnega volišča

Število volivcev na volišču

 

04 – VOLILNA ENOTA

012 – V prostorih telovadnice OŠ Artiče

685

 

04 – VOLILNA ENOTA

013 – STAVBA OŠ ARTIČE

787

 

04 – VOLILNA ENOTA

014 – Stavba bivše OŠ Pečice

104

 

04 – VOLILNA ENOTA

015 – Prostori KS Sromlje, Sromlje 5

501

 

04 – VOLILNA ENOTA

018 – ZG. VEČNAMENSKEGA DOMA PIŠECE

458

 

04 – VOLILNA ENOTA

019 – STAVBA OŠ PIŠECE

465

 

04 – VOLILNA ENOTA

032 – OŠ Bizeljsko

970

 

04 – VOLILNA ENOTA

033 – STAVBA BIVŠE OŠ OREŠJE

226

 

04 – VOLILNA ENOTA

034 – GASILSKI DOM STARA VAS

321

 

04 – VOLILNA ENOTA

049 – Prostori KS Križe

118

 

 

Skupaj:

4635