Skoči na vsebino

NOVICA

Obveščanje o hišnih preiskavah

Objavljamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve o obveščanju v primeru hišnih preiskav:

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je bila o včerajšnjih hišnih preiskavah zaradi suma zlorabe uradnega položaja nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek obveščena od generalnega direktorja policije Marjana Fanka, in sicer potem ko so hišne preiskave že potekale. Dolžnost obveščanja ministrice namreč izhaja iz 12. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ta določa, da "generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti, takoj obvesti ministra o dogodkih, ki so pomembni za varnost države ali varovanih oseb in objektov, o dogodkih, v katerih je več oseb izgubilo življenje ali je nastala večja materialna škoda, o dogodkih, v katerih je zaradi opravljanja nalog policije ena ali več oseb izgubila življenje, in o drugih dogodkih z delovnega področja policije, ki imajo oziroma bi lahko imeli večji odziv v javnosti." Podrobneje je obveščanje urejeno v 6. členu Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije. Pri tem gre za varnostno pomembne dogodke, kamor sodijo tudi kazniva dejanja policistov, državnih tožilcev, sodnikov, funkcionarjev najvišjih državnih organov ali poskusi teh kaznivih dejanj. Med take dogodke štejemo tudi včerajšnje hišne preiskave.

 

Ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar je danes za STA pojasnila, da "policija nikakor nikogar vnaprej ne obvešča, da se bodo izvedle hišne preiskave, ker je to protizakonito". Dodatno pojasnjujemo, da gre v tem primeru za obveščanje pred začetkom izvrševanja hišnih preiskav v skladu z metodiko in tehniko dela policije. Kar pomeni, da pred začetkom hišne preiskave o njih nihče ni obveščen, saj bi lahko razkritje teh podatkov negativno vplivalo na izvedbo in potek hišne preiskave. Da se bo v prostoru državnega organa izvedla hišna preiskava, je o tem obveščen predstojnik na samem kraju dogodka tik pred začetkom hišne preiskave, v tem primeru predsednik vlade.