Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Šefic bo jutri sodeloval na konferenci na Dunaju o boju proti terorizmu

Državni sekretar MNZ Boštjan Šefic se bo jutri, 20. marca 2015, na Dunaju udeležil konference z naslovom "Boj proti džihadizmu skupaj: oblikovanje – preprečevanje – reakcija", ki jo organizirata avstrijsko zunanje in notranje ministrstvo. Konference se bo iz Slovenije udeležil tudi državni sekretar MZZ Bogdan Benko, sodelovala pa bosta tudi slovenski veleposlanik v Avstriji dr. Andrej Rahten in njegov namestnik Aljaž Arih.

Konferenca je organizirana zaradi aktualnosti problematike in nujnosti sodelovanja med državami, ne samo znotraj EU, pač pa tudi s tistimi, ki se soočajo s trendi radikalizacije, novačenja tujih borcev in drugih ekstremizmov. Na dogodek so vabljeni predstavniki zunanjih in notranjih ministrstev držav Zahodnega Balkana, Hrvaške, Slovenije in Italije.

 

Srečanje bo razdeljeno v tri sklope, in sicer Oblikovanje, Preprečevanje in Reakcija. Prvi del bo namenjen izmenjavi izkušenj in ustvarjanju čim boljših pogojev za sobivanje različnih etničnih in verskih skupin z večinskim narodom ter pripravi ustreznih komunikacijskih strategij za prenos evropskih vrednot izven meja EU. Pri drugem sklopu bo govor o preprečevanju terorizma, radikalizacije in novačenja. Osnovni namen je prenos EU izkušenj in znanja na države Zahodnega Balkana ter dogovor o tesnejšem sodelovanju.

 

Pri tretjem sklopu, pri katerem bo aktivno sodeloval tudi državni sekretar Šefic, bodo razpravljali o reakciji na pojave terorizma in konkretnih ukrepih pri soočanju s fenomenom tujih borcev, o nadzoru meja, preprečevanju tihotapljenja lahkega orožja in policijskem sodelovanju. V okviru srečanja je predviden tudi sprejem skupne izjave. Popoldanski del je namenjen trem delavnicam, ki se jih bodo udeležili strokovnjaki s področja boja proti terorizmu.