Skoči na vsebino

NOVICA

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

V ponedeljek, 23. marca 2015, začne teči rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Za zbiranje podpor pod šifro 653 je pobudnik določil geslo: ZA OTROKE GRE!

 

Možni načini zbiranja podpor, ki jih določa Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, so razvidni iz usmeritev.

 

Objavljamo tudi obrazce, na katerih lahko volivec poda svojo podporo, v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. Pri tem izrecno opozarjamo, da je lahko obrazec vnaprej izpolnjen s čitljivo navedbo točnih osebnih podatkov, ne sme pa biti vnaprej podpisan. Kot izhaja iz točke 1. navodil, mora volivec podpisati obrazec pred uradno osebo upravne enote, ki obrazec tudi sama podpiše in žigosa. 

 

 

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore.