Skoči na vsebino

NOVICA

Na konferenci na Dunaju o boju proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu

Državni sekretar MNZ Boštjan Šefic se danes, 20. marca 2015, na Dunaju udeležuje konference z naslovom "Boj proti džihadizmu skupaj: oblikovanje – preprečevanje – reakcija".

Srečanje je bilo razdeljeno v tri sklope, in sicer Oblikovanje, Preprečevanje in Reakcija. Prvi del so namenili izmenjavi izkušenj in ustvarjanju čim boljših pogojev za sobivanje različnih etničnih in verskih skupin z večinskim narodom ter pripravi ustreznih komunikacijskih strategij za prenos evropskih vrednot izven meja EU. Pri drugem sklopu so govorili o preprečevanju terorizma, radikalizacije in novačenja.

 

Pri tretjem sklopu je aktivno sodeloval tudi državni sekretar Šefic. Razprava je bila namenjena reakcijam na pojave terorizma in soočanju s fenomenom tujih borcev, pa tudi konkretnim ukrepom na področju preprečevanja tihotapljenja lahkega orožja in policijskega sodelovanja. Državni sekretar Šefic je ob tem predstavil stališče Slovenije in podprl celovit pristop k reševanju problematike tako kompleksnega pojava, kot je terorizem in fenomen tujih borcev. Poudaril je tudi, da je potrebno še bolje izkoristiti kapacitete, ki jih na tem področju ima Europol. Poleg že naštetih ukrepov in področij sodelovanja, kot so preprečevanje radikalizacije, okrepljeno operativno sodelovanje in preprečevanje financiranja, je Šefic poudaril pomen ustreznega nadzora meja in preprečevanja nezakonite trgovine z orožjem. "Pri nadzoru meja bi lahko razmišljali o sodelovanju oziroma izmenjavi informacij in izkušenj med državami EU in Zahodnega Balkana pri pripravi indikatorjev tveganja, na katerih temeljijo ukrepi na meji," je dejal Šefic. Pri vprašanju nezakonite trgovine z orožjem pa je opozoril zlasti na problem ponovne uporabe že deaktiviranega orožja in predelave plinskega in signalnega orožja v orožje kategorije A. "Tudi tukaj bi bilo smiselno razmisliti o oblikovanju skupnih standardov ali vsaj pristopov k obravnavi teh vprašanj," je še dejal Šefic. Na koncu je še dodal, da je na tem področju izjemnega pomena izmenjava izkušenj, mnenj in pogledov, zato bo ta tema z drugega zornega kota tudi predmet razprave ministrov za notranje zadeve in pravosodnih ministrov Brdo procesa, ki bo 17. aprila letos potekala v Črni gori  v sodelovanju z Regional Cooperation Council in SEECP (South-East European Cooperation Process).


Ministri so ob koncu srečanja sprejeli tudi skupno izjavo z zaključki današnje konference.