Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Potrjen nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje

Evropska komisija je 18. marca 2015 izdala sklep, s katerim je odobrila nacionalni program Republike Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2014–2020.

Vsebinska priprava večletnega nacionalnega programa je pogojena z izsledki t. i. dialoga o usmeritvi, pri katerem je šlo za postopek usklajevanja z Evropsko komisijo glede ključnih prednostnih nalog financiranja v sedemletnem obdobju. Usklajen zapis dialoga, ki je potekal 30. julija 2013, je služil kot osnova za pripravo nacionalnega programa.

 

Sledilo je poglobljeno usklajevanje vsebin z Evropsko komisijo in z vsemi pristojnimi resorji, s službami, pa tudi s strokovno javnostjo in s civilno družbo. Proces usklajevanja se je zaključil z javnim posvetom, ki je potekal 27. maja 2014. Hkrati je do 16. junija 2014 potekala javna razprava, v okviru katere je lahko zainteresirana javnost podala konkretne predloge dopolnitev.

 

Program temelji na strateškem večletnem načrtovanju, utemeljenem na analizi potreb. Dosledno so bile upoštevane smernice dialoga o usmeritvi in t. i. logika intervencije, t. j. cikel programiranja, ki zajema analizo potreb/izzivov/problemov, popis želenih rezultatov, povezavo z indikatorji, določitev ciljnih vrednosti, opredelitev aktivnosti/finančnih prioritet in končno alokacijo finančnih sredstev.

 

Slovenija je septembra 2014 osnutek programa uradno predložila Evropski komisiji prek sistema elektronske izmenjave podatkov (SFC2014). Na podlagi pripomb Komisije je bilo opravljenih več dopolnitev in popravkov, 13. marca 2015 pa je bil program dokončno predložen v odobritev.

 

Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje obsega tri ključne posebne cilje:
prvi cilj: »Azil«, ki je usmerjen v učinkovito izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema;
drugi cilj: »Vključevanje/zakonite migracije«, ki obravnava vključevanje državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, v slovensko družbo na kulturnem, gospodarskem in socialnem področju;
tretji cilj: »Vračanje«, ki zadeva tisti del migracijske politike, ki se nanaša na državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije.

 

Nacionalni program je bil zaradi lažjega in hitrejšega usklajevanja z Evropsko komisijo pripravljen v angleškem jeziku. V kratkem bo pripravljen tudi uraden slovenski prevod programa.

 

Program je na voljo tukaj.