Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Šefic: Nujno je povezovanje na regionalni ravni in iskanje najprimernejših odgovorov na skupne izzive

Danes, 29. aprila 2015, v Beogradu poteka konferenca o boju proti terorizmu na Balkanu (Foreign Terrorist Fighters, Preventing Radicalization and Combatting Terrorism in the Balkans Region), ki jo organizirata Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije in Veleposlaništvo ZDA v Beogradu. Udeležence konference je nagovoril tudi državni sekretar Boštjan Šefic.

Govor državnega sekretarja Boštjana Šefica (velja govorjena beseda):

 

"Spoštovani predsednik Vlade Republike Srbije gospod Aleksandar Vučić, spoštovani minister za notranje zadeve Republike Srbije dr. Nebojša Stefanović, njegova ekselenca gospod Michel Kirby, veleposlanik ZDA v Beogradu, cenjeni ministri in drugi visoki gostje, dragi dame in gospodje.
 
Organizatorjema tega pomembnega srečanja, ministru Stefanoviću in veleposlaniku Kirbyju, bi se še posebej rad zahvalil, da so povabili in zbrali ne samo predstavnike različnih zainteresiranih držav, ampak so skupaj povabili predstavnike različnih inštitucij in agencij iz posameznih držav. Njihovo dobro in učinkovito sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni bo lahko prineslo pričakovane rezultate v boju proti terorizmu. Verjamem, da bo ravno to našemu tokratnemu srečanju dalo še posebno dodano vrednost.

 

Terorizem je kompleksen pojav, grožnja nam vsem, ne pozna geografskih meja in drugih omejitev. Ministri in drugi visoki predstavniki se srečujemo v različnih sestavah in regijskih iniciativah, da bi učinkovito odgovorili na izzive, ki jih prinašata politična in varnostna situacija ter razvoj fenomena tujih terorističnih borcev. Mesec dni nazaj smo se na Dunaju pogovarjali o skupnem boju proti nasilnemu ekstremizmu, na srečanju notranjih in pravosodnih ministrov Brdo procesa in Procesa sodelovanja v JV Evropi (SEECP) sredi aprila v Budvi pa je bila razprava o boju proti terorizmu usmerjena k preprečevanju nasilnega ekstremizma in radikalizacije, nezakonite trgovine z orožjem in boju proti financiranju terorizma. Razpravo je zaznamovala ugotovitev, da morajo biti preventivni ukrepi nujna sestavina celovitega pristopa k soočanju z grožnjo terorizma. Izkušnje kažejo, da imajo nacionalni ukrepi omejen učinek, zato je nujno povezovanje na regionalni ravni in iskanje najprimernejših odgovorov na skupne izzive. Za uspešno preprečevanje radikalizacije je poleg že omenjenega nujen tudi večsektorski pristop in sodelovanje širokega kroga deležnikov, kot dober pristop na tem področju pa lahko služijo nacionalne mreže za osveščanje o radikalizaciji (RAN). Slovenija se zahvaljuje sodelujočim za njihove konkretne predloge, ki jih bomo lahko uporabili pri našem nadaljnjem sodelovanju in potrebe Zahodnega Balkana zagovarjali tudi v okviru EU.

 

Vsa navedena srečanja kažejo, da se vsi močno zavedamo nujnosti in pomembnosti regionalnega sodelovanja. Prav tako kot je pomembno dobro sodelovanje na politični ravni, je pomembno tudi sodelovanje na operativni ravni. Tovrstno sodelovanje seveda že poteka, potrebno pa bo vložiti še dodatne napore, da se dodatno vzpodbudi in okrepi sodelovanje vseh organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj tako na nacionalni ravni kot tudi širše. Vse to pa seveda ob natančni določitvi in upoštevanju protokolov. Vsakršne morebitne ovire za sodelovanje morajo biti presežene, saj le zadostna izmenjava kakovostnih informacij omogoča učinkovito ukrepanje. Zavedati se moramo, da izmenjava informacij med službami lahko poteka le ob popolnem medsebojnem zaupanju. Zaupanje pa se lahko okrepi le ob dobrem medsebojnem poznavanju, zato se morajo prav tako kot mi, redno srečevati tudi naši strokovnjaki.

 

Da bi bilo medsebojno sodelovanje ob omejenih človeških in finančnih virih kar najbolj učinkovito, se je nujno potrebno izogniti podvajanju in prekrivanju aktivnosti. Sam sem decembra sodeloval na Forumu EU - Zahodni Balkan, ki je potekal prav tu v Beogradu, kjer sem imel čast predstaviti slovensko iniciativo za okrepitev sodelovanja med EU in Zahodnim Balkanom, predvsem na področju boja proti terorizmu in izmenjave dobrih praks. Pristop, ki smo ga predlagali in je dobil podporo ministrov procesa Brdo, temelji na vključevanju vseh obstoječih in načrtovanih aktivnosti ter združitvi vseh potreb in identifikaciji skupnih prioritet zaradi izogibanja podvajanju aktivnosti in neracionalnemu trošenju finančnih sredstev.

 

Na sestanku strokovnjakov neformalne delovne skupine za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (Western Balkans Counter-Terrorism), slovenske iniciative, ki ji sopredseduje Avstrija, so se 21. aprila zbrali predstavniki 16 držav članic, Evropske komisije, Evropske službe za zunanje delovanje, agencije Europol, Urada Evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu, Predsedstva Sveta EU in Generalnega sekretariata ter razpravljali o seznamu potencialnih potreb in prioritet, ki naj jih vsebuje Vključujoč načrt aktivnosti (Integrated Plan of Action). Pri tem so upoštevali prispevke držav regije Zahodni Balkan in strateških partnerjev, aktivnih v regiji, ter seveda zaključke srečanj na ministrski ravni, ravni direktorjev policij in strokovnjakov, ki že od lanskega oktobra intenzivno potekajo v regiji.

 

Naj naštejem samo nekaj prioritet, ki so na vrhu okvirnega seznama:

- ustanovitev spletne platforme za podporo izmenjavi informacij med deležniki iz EU, ZDA in Zahodnega Balkana,
- ustanovitev nacionalnih kontaktnih točk,
- odnosi med Mrežo za osveščanje o radikalizaciji (EU RAN) in ekvivalentnimi akterji na Zahodnem Balkanu,
- sodelovanje pri programih rehabilitacije in reintegracije za povratnike,
- povečanje izmenjave informacij, kar vključuje okrepljeno uporabo mreže CTI (Iniciativa za boj proti terorizmu), boljša uporaba sistema SIENA, sprejem sporazumov o pristopu držav Zahodnega Balkana k Europolovim delovnim skupinam (Focal Points) in analitičnim delovnim dosjejem ter Europolova pomoč pri razvoju nacionalnih kapacitet za pripravo poročil s tega področja (Te-Sat) v letu 2016 in druge aktivnosti.

Seveda seznam še ni dokončen. Tudi ko bo potrjen kot del Vključujočega načrta aktivnosti, bo namenjen le konzultaciji pred načrtovanjem aktivnosti za boj proti terorizmu v regiji Zahodni Balkan. Na tak način bo ohranjena fleksibilnost za bilateralno sodelovanje med strateškimi partnerji v regiji in državami regije, obenem pa bo preprečeno nenamerno prekrivanje in podvajanje aktivnosti. Jasno bodo opredeljene prioritete, sooblikovane v odnosu med strateškimi partnerji v regiji in državami regije, matrica obstoječih in načrtovanih aktivnosti za boj proti terorizmu v regiji, ki bo vsebovala predvideno časovnico in možne obstoječe vire financiranja, pa bo podvajanja še dodano preprečila. 
 
Spoštovani, verjamem da bo naše srečanje uspešno in bo dalo dobre podlage za naše nadaljnje delo na tem področju in tudi vzpodbudilo strokovnjake k še boljšemu sodelovanju."