Skoči na vsebino

NOVICA

10 let Matičnega registra

Danes, 4. junija 2015, v Mariboru poteka Konferenca "10 let Matičnega registra", ki jo organizira Združenje upravnih delavcev Slovenije. Udeležence konference je nagovoril tudi državni sekretar Andrej Špenga.

Govor državnega sekretarja Andreja Špenge (velja govorjena beseda):

 

"Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni predstavniki upravnih enot in pooblaščenci za sklepanje zakonskih zvez.
 
V posebno čast mi je, da vas lahko v imenu ministrice za notranje zadeve pozdravim na konferenci Združenja upravnih delavcev Slovenije in vam izrekam iskreno dobrodošlico. Tokratno vsebino konference boste posvetili enemu izmed pomembnejših evidenc Ministrstva za notranje zadeve, Matičnemu registru, in na tak način skupaj obeležili 10-letnico njegovega delovanja.   

 

Prepričan sem, da se vsi prisotni strinjamo, da so podatki iz Matičnega registra (oziroma matičnih knjig) za vsako državo trajne vrednosti, saj predstavljajo vir podatkov za potrebe državne uprave, vir statističnih podatkov in pomembno arhivsko gradivo. Prehod na nov sistem vodenja osebnega statusa posameznika je bil zaradi pomembnosti evidence izredno obsežen projekt, pri katerem je bilo treba zagotoviti ne le enakovreden, temveč še boljši pregled osebnega statusa posameznika, kot so ga izkazovale matične knjige. Po pripravi ustreznih pravnih podlag za vzpostavitev Matičnega registra in izdelavi informacijskega sistema kot skupka transakcij, ki je bila glavna naloga ministrstva pred 3. 5. 2005, ste ravno matičarke in matičarji upravnih enot tisti, ki ste odigrali ključno vlogo po 3. 5. 2005, in tisti, ki ključno vlogo igrate še danes.  

 

Vem, da se je pred leti ob misli, da bo Matični register nadomestil ročno vodeno rojstno matično knjigo, poročno matično knjigo in matično knjigo umrlih, pri marsikom pojavljal strah. Povsem razumljivo, saj je informatizacija tega področja predstavljala pomemben mejnik in velik preobrat v načinu dela matičarjev. Prav tako vem, da se je strahu ob začetku uporabe novega načina vnosa podatkov o tekočih matičnih dejstvih pridružila tudi skrb, ki ste jo imeli, ko ste začeli s prepisi podatkov iz matičnih knjig v Matični register. Pravilen prepis podatkov je predstavljal predpogoj za vzpostavitev osebnega statusa vsakega posameznika in za nadaljnje uspešno delovanje celotnega sistema. Vsaka napaka bi lahko posamezniku in uporabnikom podatkov predstavljala težko popravljive posledice in stroške, izdajo osebnih dokumentov in potrdil z napačnimi podatki in zmedo na marsikaterem področju.

 

Ob zavedanju pomembnosti naloge prepisa podatkov in dejstvu, da so se podatki prepisovali za vse, ob vzpostavitvi registra živeče državljane Slovenije, je bil po vrhu vsega to tudi projekt, ki mu je bilo z vidika obsega težko videti konec. Ministrstvo za notranje zadeve je v zadnjih 10 letih Matični register in projekt vzpostavitve večkrat predstavljalo različnim tujim državam. Ob tem smo lahko vedno s ponosom pohvalili prizadevanja zaposlenih na upravnih enotah in dejstvo, da je bilo predvideno, da bo prenos izveden v osmih letih, dejansko pa je bila naloga uspešno zaključena že v dobrih štirih letih, to je leta 2009. Za to bi se rad prisotnim, ki ste opravljali delo na tem obsežnem projektu, še prav posebej zahvalil. Pohvaliti je treba tudi prizadevanja in solidarnost vseh upravnih enot, ki so s prenosi končale prej in priskočile na pomoč drugim.


V preteklem desetletju se je izkazalo, da je matični register ustrezen odziv na potrebe  sodobnega sveta. Pri tem sledi svojemu osnovnemu cilju, to je popolno in ažurno vodenje matičnih dejstev in drugih sprememb osebnega statusa v enotni informatizirani bazi podatkov, ki predstavlja popoln razvid osebnih stanj državljanov Slovenije. Matični register zagotavlja sodoben način pretoka podatkov, racionalizacijo postopkov, preprečuje podvajanje podatkov oziroma njihovih vnosov, omogoča enostavnejši način pridobivanja izpiskov in potrdil iz matičnega registra in zagotavlja zaščito osebnih podatkov pred uničenjem in njihovo zlorabo. Vseeno pa se tudi na tem področju že srečujemo z izzivi za prihodnost.


Dejstvo je, da je naše življenje tesno povezano z delom matičark in matičarjev, ki po uradni dolžnosti spremljate življenje od rojstva do smrti: pristojni ste za vpis rojstva v uradno evidenco, prisotni ob sklenitvi zakonske zveze in pristojni za evidentiranje vseh ostalih sprememb našega osebnega statusa. V rokah matičarjev so naši osebni podatki in celoten pregled našega življenja, zato vam velja še posebno zaupanje. Tudi vaša strokovnost in zavzetost za projekt elektronskih registrov je pripomogla, da je Slovenija na področju registrov ne samo primerljiva z drugimi registrsko usmerjenimi državami, temveč v samem vrhu. Posebna pohvala in priznanje torej vsem, ki s svojim znanjem, z voljo, z natančnostjo in z delovno vnemo zagotavljate uspehe na tem področju.  

Matičarke in matičarji se tudi zavedate, s kakšnimi problemi se srečujejo državljanke in državljani ter drugi prebivalci Slovenije glede vodenja osebnega statusa. Pomembno je namreč, da je naš osebni status enak v vseh državah, vendar so različni nacionalni predpisi žal prevečkrat vzrok, da posameznik naleti na težave, ko želi pravice, pridobljene v eni državi, uveljaviti v drugi državi. Različni predpisi o materinstvu in očetovstvu, različni zapisi osebnih imen, različne oblike življenjskih skupnosti, različni dokumenti, ki jih moramo predložiti v upravnih postopkih, povzročajo državljanom Evrope včasih skoraj nepremostljive težave.

 

Z vključitvijo Združenja upravnih delavcev Slovenije v Evropsko zvezo matičark in matičarjev so slovenske matičarke in matičarji postali tudi del evropskega prostora, predvsem v delu, ki se nanaša na skupno reševanje problemov s področja matičnih zadev, družinskih razmerij, osebnih stanj in državljanstva.

 

Spoštovani, prepričan sem, da bo konferenca ob 10. obletnici Matičnega registra prinesla mnogo zanimivega in tudi koristnega. Želim vam uspešno nadaljnje delo, vsem udeleženkam in udeležencem današnje konference pa prijetno druženje v Mariboru.

 

Hvala."