Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovesnost ob dnevu policije in odprtju nove zgradbe NFL

Danes, 24. junija 2015, je potekala slovesnost ob prazniku slovenske policije in uradno odprtje novih prostorov Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Udeležence so nagovorili ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, generalni direktor policije Marjan Fank in direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Franc Sablič.

Govor ministrice objavljamo v celoti (velja govorjena beseda):

 

"Spoštovani gostje, spoštovane policistke, spoštovani policisti!

 

Ob današnjem dnevu policije izkazujemo spoštovanje vsem vam, ki posvečate velik del svojega življenja temu, da dnevno bijete boj zoper kriminaliteto in to v prvi obrambni liniji, pri čemer slovenska policija kot državni organ pravzaprav nima pravega tekmeca. Vi ste tisti, ki vnašate nepogrešljivo varnost v naša mesta in soseske in to tudi za ceno svoje osebne varnosti, ko dobrobit drugih postavljate na prvo mesto in se vsakodnevno izpostavljate nevarnosti. Tudi v preteklem letu smo tragično izgubili policiste, zato se danes z vsem spoštovanjem poklonimo tudi njim. Dali so življenja kot pripadniki policijske organizacije, kar je vsekakor eden najvišjih izkazov poguma in nenazadnje tudi manifestacija častivrednosti policijskega poklica.

 

Policija je živ organizem, ki presega klasični uradniški sistem in opravlja zahtevne javno varnostne naloge. Ob dnevih, kot je današnji, je pravi trenutek, da se poklonimo tudi dolgi poti razvoja, ki jo je policija prehodila do današnjega dne. Obenem se spominjamo tudi padlih miličnikov, ki so svojo usodo žrtvovali za samostojno Slovenijo. Danes obeležujemo tudi njihova pogumna dejanja, ko so skupaj s pripadniki teritorialne obrambe in civilnim prebivalstvom soustvarjali novo, neodvisno državo. S svojimi nesebičnimi in hrabrimi ravnanji so kovali pot pri vzpostavljanju policije kot ključne institucije zagotavljanja notranje varnosti, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenska policija je organizacija, ki predano služi ljudstvu in ki ji ljudje upravičeno zaupajo. Je institucija, ki danes s svojo strokovnostjo in z učinkovitim delom zagotavlja visoko stopnjo varnosti v državi in uživa visok ugled pri ljudeh in tudi v mednarodnem okolju. Pri tem je pomembno poudariti, da sta ugled in zaupanje dolgoročna procesa, ki nista nastala kar čez noč, ampak sta se izgrajevala postopoma, prek zakonitega, strokovnega in legitimnega dela policije.

 

Sama pravzaprav nisem prvič na slovesnosti ob dnevu policije, možnost doživeti to "plemenito modrino" sem imela že nekaj let nazaj v Tacnu, sem pa danes prvič z vami v uradni vlogi. Zame policija že pred nastopom mandata ni bila nekakšna oddaljena kategorija, po eni strani zaradi okolja, iz katerega prihajam, po drugi strani pa zaradi moje dosedanje kariere. Pomen in vloga policije, kot nujne komponente sodobne družbe, sta kristalno jasna in takšno mora biti tudi razumevanje poslanstva policije. Policijski poklic je več kot samo poklic, je torej poslanstvo, ki zahteva pogum. Je eden najtežjih poklicev, nad katerim venomer lebdijo novi izzivi ter visoka pričakovanja družbe. Ob nastopu mandata sem začela podrobneje spoznavati organiziranost in delovanje tako velikega in pomembnega ustroja, kot je Policija, in moram izraziti navdušenje nad dobro hierarhično organiziranostjo in učinkovitostjo Policije ter predvsem nad njeno disciplino. Ravno nasprotni občutki pa so me pričeli navdajati od prvega trenutka, ko sem v živo videla, v kakšnih pogojih delate policistke in policisti, kakšno opremo pri tem uporabljate in v kakšnih prostorih večina policijskih enot deluje.

 

A vendar, danes ni ne čas, ne mesto, da bi ugotavljali, kdo nosi odgovornost za slabo finančno, materialno in kadrovsko stanje v policiji in kdo je pravzaprav kriv, da je policija v preteklih letih bila podcenjena in razvrednotena, da se vanjo ni vlagalo dovolj in to kljub njenim evidentno odličnim rezultatom in kljub dejstvu, da edina dnevno opravlja najzahtevnejše javno varnostne naloge, ki se najbolj neposredno navezujejo na varnost ljudi in premoženja. Je pa današnji dan vsekakor priložnost, da ponovno potrdim svojo že dano obljubo in zagotovilo, da bom kot ministrica za notranje zadeve storila vse, kar je v moji moči, da se izboljšajo delovne razmere in pogoji za vaše delo. S tem ciljem se pravzaprav ukvarjam že od prvega dne svojega mandata, ko mi je, na moje veliko ogorčenje, bilo orisano slabo finančno stanje policije. Od takrat dalje je policija moja prioriteta. In tako bo ostalo do zadnjega dne mojega mandata.


Da to svojo zavezo že uresničujem, dokazuje tudi sklep vlade o novih zaposlitvah v policiji, ki smo ga sprejeli nedavno, kot enega prvih, nujnih korakov pri reševanju pereče kadrovske podhranjenosti policije, ki se nedvomno mora dolgoročno razvijati in vlagati v svoje kadrovske vire. Zadovoljna sem tudi, da smo letos, do današnjega dne, uspeli policiji zagotoviti že 10 milijonov evrov dodatnih sredstev, s katerimi želimo zaustaviti strupen trend stagnacije in ki jih namenjamo predvsem za nakup opreme policistov, nujne operativne opreme, neodložljivo vzdrževanje nepogrešljivih radijskih zvez, del sredstev pa bo namenjen tudi prenovi voznega parka policije. Za policijskimi pooblastili in nalogami stojijo vendarle živi ljudje, ki jim je treba zagotoviti pogoje za varno in nemoteno delo. Zaradi vas je varnost ena od blagovnih znamk naše tudi sicer čudovite države. S tem, ko je vlada sledila tudi našemu predlogu, da se podaljša Akcija varovanja ljudi in premoženja, da se torej tudi letos izplačuje povečan obseg dela, smo delno korigirali tudi slabo socialno-ekonomsko stanje policistk in policistov, ki so zaradi kadrovskega primanjkljaja v enotah policije in ostalih varčevalnih ukrepov dejansko preobremenjeni in je prav, da se jim za to plačuje ustrezna delovna uspešnost.

 

Zavedam se odgovornosti, da moram kot resorna ministrica še marsikaj spremeniti, tako v smislu predlogov za spremembo zakonodaje, ki bodo odpravili nepremostljive ovire pri optimalno učinkovitem delu policije, kot tudi na ostalih, za policijo bistvenih segmentih. Zmeraj vam bom prisluhnila, ker menim, da je tako prav. Tudi v bodoče bom upoštevala vse konstruktivne predloge, ki bodo policijo naredili še bolj učinkovito in čim manj birokratsko. S prenovo policijske zakonodaje, ki jo pripravljamo skupaj s policijo, zasledujemo cilj optimalno strokovnega in trdno zgrajenega sistema policijskih uslužbencev, prenovljen Zakon o organiziranosti in delu v policiji bo vložen v DZ še letos. S spremembami želimo zagotoviti boljšo organiziranost in delovanje policije ter urediti nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij, ki omogočajo fleksibilnejšo organizacijo in izvajanje nalog policije. Nadaljevali bomo tudi z intenzivnim socialnim dialogom, še zmeraj iščemo najboljše načine za celostno ureditev statusa policista, torej v kariernem in plačnem smislu. Karierni sistem v policiji je ključen za uspešno delo organizacije in tudi za vsakega posameznika, ki je že zaposlen v sistemu ali vanj šele vstopa.  Z najožjo ekipo na ministrstvu in v sozvočju z generalnim direktorjem policije Marjanom Fankom vlagamo veliko napora v to, da bi policija trdno stopila v svetlejše čase, v vseh pogledih, tudi prek pravilnega prepoznavanja vseh specifik policijskega dela in pripadajočega plačila zanj. Tudi moja želja je, da bomo nekega dne lahko rekli, ne le, da policija dosega odlične rezultate, s čemer se marsikdo v naši državi rad pohvali, ampak tudi, da smo ji tudi v finančnem smislu uspeli zagotoviti spoštljivo vrednotenje, ki ga v moralnem smislu policija že dosega in pravzaprav presega. Še zmeraj odzvanjajo besede, ki smo jih izrekali konec lanskega leta v Državnem zboru na seji pristojnega matičnega odbora, ki so dosegle vrhunec v trenutku, ko je predstavnik enega od policijskih sindikatov ugotovil, da sta glede katastrofalnega finančnega stanja v slovenski policiji prvič javno enotno spregovorila vrhova MNZ in policije in to v en glas. Vse to so zgodovinski premiki, zato mi je v veliko veselje in priznanje, da jih povezujete z mojimi napori, kot je bilo danes že nakazano. Vsi moji napori so zavestni in načrtni, saj ne smemo namreč pozabiti, da se pravna država vendarle začne pri policiji in če ta nima pogojev za nemoteno delo, se pri njej tudi lahko konča, kar vodi v razkroj države. Policija ima strašansko pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti družbe, kot predpogoju vsesplošnega družbenega napredka. Vsem nam je nasploh v interesu, da imamo učinkovit in pameten sistem nacionalne oziroma notranje varnosti, zato se na MNZ ukvarjamo tudi z vprašanjem, kako bolje izkoristiti potenciale znotraj celotnega sistema nacionalne varnosti in pripravljamo predloge za izrabo skupnih sinergij, ki jih bom v kratkem predstavila pristojnim kolegom ministrom.

 

Skratka, rezultati naših velikih naporov v preteklih mesecih so že vidni. Sodbo, ali gre za velike ali zgolj majhne korake, prepuščam vam. Pa vendar. V vsakem primeru so pokazatelj premikov na bolje in dokaz, da vodstvi MNZ in policije trdo delamo in da podvzemamo nujne korake, da se zaustavi trend stagnacije in vzpostavijo boljši pogoji za delo v prihodnje. Da nas čaka svetlejša prihodnost, nakazuje tudi današnje odprtje novih prostorov Nacionalnega forenzičnega laboratorija, na katerega smo še posebej ponosni, saj smo na to čakali vrsto let.  Ključno tveganje razvoja policije ostaja javnofinančno stanje države, ki duši ne le policijo. Sem pa kljub temu optimistična, ker je aktualna vlada vendarle že izkazala posluh do nujnosti, da se izvajanje javno varnostnih funkcij vendarle močneje prepozna v okviru postavljanja nacionalnih prednostnih nalog. In to v današnjih razmerah, ko se varnostna slika Evrope in sveta znatno spreminja in tudi policiji prinaša nove, zahtevnejše naloge, čeprav sama odločno nasprotujem izjemno škodljivi doktrini, da bi se v policijo vlagalo zgolj in predvsem takrat, ko nekdo pač presodi, da je možno poslabšanje varnostnih razmer, iz kateregakoli razloga. Konstantnost vlaganja v notranjo varnost in s tem v njenega ključnega nosilca - policijo, je nujna.

 

Drage policistke, dragi policisti,
ob vašem prazniku, dnevu policije, vam iskreno čestitam. Vedno znova me razveseli, ko vidim, s kakšno predanostjo in požrtvovalnostjo opravljate svoje delo. Sama vas nadvse rada obiščem tudi na terenu in to ne le zaradi toplega sprejema, ki sem ga povsod deležna, ampak predvsem zato, ker je vaša pripadnost poklicu, ki je danes redka, tako izjemno izražena, da tudi mene in moje sodelavce navdaja s toplino. Vašo predanost občutijo tudi ljudje, ki se na vas obračajo po pomoč, kar zagotovo tudi sami veste, kot najbolj vidna podaljšana roka države. Zato je toliko večja moja obveza do vas in toliko močnejša moja obljuba o izboljšanju stanja v policiji. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in odločnimi koraki uspelo izgraditi lepšo prihodnost slovenske policije.

 

Srečno!"