Skoči na vsebino

NOVICA

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi

Danes, 2. novembra 2015, začne teči rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi.

Za zbiranje podpor pod šifro 664 je pobudnik določil geslo: PROTI MILITARIZACIJI 

 

Možni načini zbiranja podpor, ki jih določa Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, so razvidni iz usmeritev.

 

Obrazci, na katerih lahko volivec poda svojo podporo, v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku. Pri tem izrecno opozarjamo, da je lahko obrazec vnaprej izpolnjen s čitljivo navedbo točnih osebnih podatkov, ne sme pa biti vnaprej podpisan. Kot izhaja iz točke 1. navodil, mora volivec podpisati obrazec pred uradno osebo upravne enote, ki obrazec tudi sama podpiše in žigosa. 

 

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore.