Skoči na vsebino

NOVICA

Na Salzburškem forumu o soočanju s povečanimi migracijskimi pritiski in boju proti terorizmu

Danes, 18. novembra 2015, se je državni sekretar Andrej Špenga udeležil ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma v Sofiji.

Srečanje je razdeljeno na dva dela. V prvem delu, v katerem so sodelovali le predstavniki držav članic EU in EU institucij, so razpravljali o soočanju s povečanimi migracijskimi pritiski in boju proti terorizmu.

 

Predstavniki delegacij so v razpravi o migracijah govorili predvsem o novem pristopu pri upravljanju z migracijskimi tokovi in obsegu kolektivne odgovornosti za varovanje zunanjih meja EU, tudi s pomočjo morebitnega sistema Evropske obmejne in morske straže.

 

Državni sekretar Špenga je na srečanju predstavil trenutne razmere v Sloveniji, v katero je do danes vstopilo že več kot 230.000 migrantov, kar predstavlja več kot 10 % slovenske populacije. Zato je ponovno pozval vse države, da dodatno prispevajo svoje policiste za varovanje zunanje schengenske meje, saj bomo s tem, ko bomo zagotovili varnost schengenske meje v Sloveniji, zagotavljali varnost tudi vsem ostalim državam članicam EU. Ob tem je izpostavil, da je pomembno še bolj razviti profiliranje in razdelitev migrantov glede na njihov osnovni motiv za migracije. Namreč, izkušnje iz zadnjega migracijskega vala kažejo, da vse več migrantov zlorablja to priložnost in se v val beguncev pomešajo tudi drugi migranti (npr. ekonomski migranti).

 

Poudaril je, da se z vzpostavitvijo začasnih tehničnih ovir zagotavlja usmerjanje migracijskega toka z namenom izvedbe vseh varnostnih postopkov in postopkov registracije. "Želimo zagotoviti varnost vseh ljudi – tako prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije in celotne EU,  kot tudi varnost migrantov," je poudaril Špenga. Dodal je še, da Slovenija poleg izvajanja vseh potrebnih ukrepov zagotavlja tudi ogrevane kapacitete za migrante, ki bodo primerne za bivanje tudi pozimi.

 

Špenga se je dotaknil tudi upravljanja migracijskih tokov. Kot je povedal, je za uspešno upravljanje migracijskega toka preko zahodno-balkanske poti nujno sodelovanje med državami vzdolž celotne migracijske poti. Poudaril je, da bomo lahko le skupaj pripravili učinkovite, vzdržne in dolgoročne ukrepe za soočanje s trenutno situacijo. Kot je dodal, je s tem namenom ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar včeraj sklicala srečanje ministrov za notranje zadeve Grčije, Makedonije, Srbije in Hrvaške ter sodelujočim predstavil ključne poudarke srečanja.

 

Na koncu se je zahvalil tudi vsem državam, ki so v Slovenijo že napotile policiste in poslale bilateralno pomoč v obliki materialnih sredstev.

 

Tudi ostali sodelujoči so podprli idejo, da je treba v popolnosti zagotoviti registriranje vseh migrantov in zagotoviti uspešno delovanje t. i. hot spotov v Grčiji, ob podpori Frontexa.

 

Na področju boja proti terorizmu je bila razprava osredotočena predvsem na določitev enotnega pristopa držav članic s sprejetjem in implementacijo EU PNR Direktive, kar bo omogočalo bolj učinkovito sodelovanje z lažjo izmenjavo informacij med nacionalnimi enotami za informacije o potnikih in bolj kompatibilne nacionalne PNR sisteme.

 

Drugi del srečanja bo potekal jutri v razširjenem formatu, saj se bodo državam članicam EU pridružile tudi države Prijateljev Salzburškega foruma iz Zahodnega Balkana in Republike Moldove. Ključni namen razprave bo potreba po skupnih ukrepih na ravni EU v soočanju s povečanimi migracijskimi pritiski na balkanski migracijski poti.

 

Ob robu ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma bo potekal tudi sestanek odbora ministrov držav članic Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi. Najpomembnejša tema tokratnega sestanka bo razprava ministrov glede prihodnjih usmeritev in financiranja razvoja sodelovanja pogodbenic konvencije.