Skoči na vsebino

NOVICA

Györkös Žnidar: Z obema policijskima sindikatoma vodim konstruktiven, odprt in strpen dialog, s čemer bom nadaljevala tudi v prihodnje z namenom, da pogajalski proces pospešeno vodimo v smeri zbližanja stališč

V nadaljevanju pošiljamo izjavo za javnost ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar glede pogajanj s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije:

 

"Slovenska policija oziroma celotna država se zaradi izjemnega migracijskega pritiska nahaja sredi enega svojih največjih izzivov, kar nedvomno prispeva predvsem k retoriki zaskrbljenosti, zlasti tistih, ki nosijo odgovornost za vodenje države. Kot ministrica za notranje zadeve in članica Vlade RS verjamem v uspešno, strokovno in odgovorno delo slovenske policije, ki uživa moje zaupanje in skrb za ustreznejše vrednotenje pri opravljanju ene najpomembnejših funkcij za obstoj države in družbenega reda. To zaupanje policistke in policisti vsakodnevno upravičujejo s svojim strokovnim in uspešnim delom, ki je še dodatno izpostavljeno v teh težkih razmerah, ko je v Slovenijo prišlo že prek 237.000 migrantov.

 

Nemoteno operativno delo policije in izboljšanje pogojev za delo policistov in policistk je temeljna zaveza mojega mandata, ki jo že uresničujem in o tem ne more biti nobenega dvoma. Aktualna vlada je prva po mnogih letih, ki je prepoznala vlogo in pomen policije kot enega najpomembnejših členov notranje varnosti, o čemer pričajo vsi premiki v kratkem prvem letu mandata in jih nikakor ni moč spregledati.

 

Vlada je sledila tudi mojim zahtevam po dodatnih zaposlitvah oziroma odločitvi o nujnosti aktivne politike zaposlovanja policijskega kadra in nujnosti načrtovanja kadrov v policiji, kar je nujno za doseganje vzdržnosti fluktuacije v policijskih vrstah, ob dejstvu, da je zadnja generacija kandidatov za policiste bila zaposlena leta 2010. Tudi proračun MNZ za naslednji dve leti je odraz ne le mojih naporov za izboljšanje finančnega stanja osiromašele policije, ampak tudi Ministrstva za finance oziroma celotne Vlade, ki se sooča z izjemno zahtevnim javnofinančnim stanjem države. Proračun MNZ, v obliki, kot ga je Vlada poslala v Državni zbor in ni v izključni funkciji nastalega migracijskega pritiska, prinaša trdno osnovo za zaustavitev stagnacije policije iz preteklih let in z dodatnimi 67 milijoni evrov po mnogih letih pomeni dobro osnovo za razvoj policije v prihajajočih obdobjih.

 

V odnosu do policije je aktualna vlada v še posebej težki poziciji, ker se sooča tudi z zavezami preteklih vlad, ki so izpolnitev prevzetih obveznosti neodgovorno odlagale, namesto, da bi takoj in nemudoma pristopile k ustreznemu vrednotenju policijskega dela. Še posebej je nesprejemljivo navidezno zavzemanje za policijo in politično preigravanje s strani tistih, ki so v preteklih letih dokazano doprinesli k slabšanju finančnega in kadrovskega stanja policije, vključno s pasivnostjo glede nujnosti sanacije preteklih nespametnih posegov v ključnega akterja notranje varnosti.

 

V tem trenutku niti več ni v ospredju vprašanje, ali je policijska stavka prišla ob primernem času ali ne, saj je glede na zaveze prejšnjih vlad legitimna, do tega trenutka tudi zakonita in znotraj tega okvirja mora tudi ostati. Ustroj sindikalnega boja prinaša tudi odgovornost, pri čemer je varnost ljudi nedotakljiva kategorija.

 

Z obema policijskima sindikatoma vodim konstruktiven, odprt in strpen dialog, s čemer bom nadaljevala tudi v prihodnje z namenom, da pogajalski proces pospešeno vodimo v smeri zbližanja stališč. Iz tega vidika je toliko bolj pomembno, da čim prej pridobim celovit mandat Vlade RS za nadaljevanje pogajanj."