Skoči na vsebino

NOVICA

Aktivnosti za obvladovanje migracijskega vala ocenjene kot dobre

Državni sekretar Boštjan Šefic je po današnjem sestanku z občinami povedal, da so bile aktivnosti za obvladovanje migracijskega vala ocenjene kot dobre, so pa župani opozorili na nekaj težav, predvsem glede zagotavljanja varnosti občanov. Na sestanku so predstavniki države občine seznanili tudi z oceno varnostnih razmer, s potekom oskrbe oziroma zdravstvene oskrbe migrantov in pripravo na zimske razmere.

Sestanka so se udeležile občine, ki sodelujejo pri obvladovanju migracijskega toka, na njem pa so ocenili stanje ter pregledali pretekle aktivnosti. Generalni direktor policije je predstavnike občin seznanil z oceno varnostnih razmer, direktor Uprave za zaščito in reševanje ter državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje pa sta prisotne seznanila s potekom oskrbe oziroma zdravstvene oskrbe migrantov.

 
Predstavniki občin so opozorili na posredno škodo, ki nastaja zaradi migrantskega vala. Državni sekretar Šefic je pojasnil, da bodo v kratkem pripravljena merila za oceno škode, občine pa bodo ob tem prejele navodila za sporočanje nastale škode.
 
V celoti so aktivnosti države z občinami ocenjene kot dobre, so pa župani opozorili na nekaj težav, predvsem glede zagotavljanja varnosti občanov. V nekaterih krajih je bila že zagotovljena dodatna pomoč policistov, predvsem tam, kjer so nastanitveni centri v bližini vrtcev in šol.
 
Po besedah Šefica so občine tudi seznanili z aktivnostmi, ki bodo potekale v primeru zmanjšanja pretočnosti migracijskega toka proti Avstriji. Posebno pozornost pa bodo namenili zagotovitvi opreme za zimske razmere za policiste in vojake.
 
Do 22. novembra 2015 je za mednarodno zaščito zaprosilo 85 oseb, 37 prošenj je bilo rešenih, 4 osebam je bila prošnja ugodena. Državni sekretar je ob tem pojasnil, da je v medresorskem usklajevanju tudi nov zakon o mednarodni zaščiti, ki določa standarde, do katerih so upravičeni prosilci za mednarodno zaščito in osebe s priznanim statusom, predvideva pa tudi možnosti hitrejšega odločanja v določenih primerih.
 
V drugem valu je v našo državo prišlo 256.475 migrantov. V soboto 2952, v nedeljo 5260, danes do 12. ure 2067, pričakujemo pa še vlak s 1031 migranti. Največ migrantov še vedno prihaja iz Sirije (nekaj manj kot 90.000).
 
Pretok v Avstrijo poteka normalno, nekoliko pod dogovorjenim številom.
 
1100 do 1500 policistov ter okrog 500 vojakov sodeluje pri postopkih in oskrbi migrantov.
 
Policija je uvedla posebno e-aplikacijo za hitro registracijo, ki omogoča vnos osebnih podatkov v evidence policije. Do sedaj je bilo 232.299 oseb popisanih, 158.491 je bilo fotografiranih, 34.995-im so bili odvzeti pristni odtisi. Policija osebe brez osebnih dokumentov operativno-tehnično preverja, za kar so policisti tudi izurjeni.
 
Slovenija sicer po uredbi EURODAC ni obvezana odvzemati prstne odtise, saj migranti k nam prihajajo iz države, ki je članica EU. Do zdaj v nobenem primeru niso bile ugotovljene takšne okoliščine, ki bi narekovale uporabo omejevalnih ukrepov pri katerem od migrantov.
 
Do danes je bilo postavljenih nekaj več kot 50 km tehničnih preprek; trenutno se postavljajo na območjih policijskih uprav Novega Mesta, Celja in Maribora.
 
Direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But je izpostavil, da je njihova trenutno največja skrb zagotavljanje ogrevanja v šotorih. Za zdaj imajo dovolj oblačil, obutve ter hrane in čaja, iščejo pa primernejše načine oskrbe z vodo.
 
Prek javnih del je bilo za pomoč pri oskrbi migrantov sklenjenih 252 pogodb z iskalci zaposlitve.
 
Mednarodno pomoč je Sloveniji prek mehanizma Civilne zaščite EU do sedaj zagotovilo 14 držav.

 

Posnetek novinarske konference