Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Posvet ob svetovnem dnevu migranta »Ko svet postane dom«

V sklopu projekta ''Ko svet postane dom'' je Inštitut za afriške študije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve organiziral posvet o migracijah in človekovih pravicah. Z dogodkom smo obeležili mednarodni dan človekovih pravic (10. december) in svetovni dan migrantov (18. december). Temi smo združili zato, da bi osvetlili medsebojno prepletenost in s tem obogatili razpravo z različnih perspektiv državnih ustanov, mednarodnih organizacij in civilne družbe.

V Sloveniji se z vprašanji človekovih pravic migrantov in s tem povezanimi temami (integracija, medkulturni dialog, diskriminacija, neenakost, revščina) vsakodnevno srečujejo različne nevladne organizacije in predstavniki uradnih organov. Treba je poudariti, da Ministrstvo za notranje zadeve sofinancira in podpira več pomembnih programov za lažjo integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Skupaj z nevladnimi organizacijami, ki te programe večinoma izvajajo, prispevajo k neposrednemu in posrednemu (npr. prek zmanjševanja neenakosti, tveganja revščine ipd.) spoštovanju človekovih pravic migrantov in beguncev.

 

Udeležence posveta je uvodoma nagovorila generalna direktorica Direktorata za migracije, naturalizacijo in integracijo Nine Gregori, ki je poudarila zelo dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami, mednarodnimi partnerji in civilno družbo, brez katerih  se Slovenija ne bi mogla tako dobro odzvati na begunsko krizo. Caroline van Buren, namestnica regionalne predstavnice Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Srednjo Evropo (UNHCR) in vodja operacije v Sloveniji, je poudarila pomen varovanja človekovih pravic in zaščite migrantov in beguncev ter predstavila nekatere pozitivne učinke migracij.


Udeleženci, ki so sodelovali na posvetu, so bili predstavniki Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, Slovenske filantropije, Jezuitske službe za begunce, Društva Odnos, Cene Štuparja, DIC Legibitre, Pravno-informacijskega centra, Sloge, Mozaika, Inštituta za afriške študije, Ministrstva za notranje zadeve ter zagovornika načela enakosti. Pridružili so se jim tudi prosilci za mednarodno zaščito in begunci. Razpravljali so o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo pri svojem delu, in podali določene predloge za izboljšanje položaja migrantov.


Veliko pozornost so namenili tudi razpravi o spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola. »Spolno nasilje in nasilje na podlagi spola zadeva vse nas. Čeprav so tej vrsti nasilja bolj podvržena dekleta in ženske, lahko žrtev postane vsakdo od nas. Pomembno je, da se tega zavedamo, preprečujemo in primerno zaščitimo sebe in druge,« je povedala Caroline Van Buren. Agencija Združenih narodov za begunce ima mandat, da zagotovi mednarodno zaščito za begunce. S tem prevzema tudi del odgovornosti, da beguncem zagotovi zaščito pred spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola.

  

Še posebej pereče je vprašanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v tistih kontekstih, kjer ga je težje omejevati. Takšne so tudi okoliščine, v katerih se znajdejo begunci in prosilci za mednarodno zaščito. Zato je UNHCR oblikoval brošuro in plakat, s katerima želi predstaviti problematiko beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito, ki so v Sloveniji, in tudi tistim, ki Slovenijo prečkajo. V njej so predstavljena ključna vprašanja, ki žrtvi omogočajo, da prepozna težavo kot nasilje na podlagi spola ali spolno nasilje ter nudi informacije, ki žrtev vodijo do strokovne pomoči.

  

Gradivo je nastalo v sodelovanju z nevladnima organizacijama PIC in Slovenska filantropija ter Ministrstvom za notranje zadeve. Poleg omenjenih partnerjev so dokument o posodobljenih Standardih za delovanje v zvezi s spolnim nasiljem in nasiljem na podlagi spola podpisale še nevladne organizacije Odnos, Društvo za nenasilno komunikacijo, Inštitut za afriške študije, Ključ, Fridolin, JRS in Društvo Mozaik.

  

Po posvetu je sledilo rajanje za otroke, ki jih je s svojimi darili presenetil Dedek Mraz.